Monochromatický

  1. G tlačidlo
  2. N menu retušovania

Kopírovať fotografie čiernobielo. [ Monochrome ] vám dáva na výber z nasledujúcich monochromatických odtieňov:

MožnosťPopis
[ Čierno-biele ]Kopírujte fotografie čiernobielo.
[ sépia ]Kopírovanie fotografií v sépiovej farbe.
[ kyanotypia ]Kopírujte fotografie v modro-bielej čiernobielej farbe.
  • Efekt je možné zobraziť na obrazovke úprav.
  • V prípade [ Sepia ] alebo [ Cyanotype ] možno sýtosť farieb upraviť pomocou multifunkčného voliča. Stlačte 1 pre zvýšenie, 3 pre zníženie. Zmeny sa prejavia v náhľade.
  • Stlačením J uložíte retušovanú kópiu.