„Na kamere“ verzus „na diaľku“

Snímky môžete snímať pomocou voliteľného blesku namontovaného v sánke na príslušenstvo fotoaparátu alebo pomocou jedného alebo viacerých diaľkovo ovládaných bleskov.

  • Keď používate blesk, vyberte možnosť [ Off ] pre položku [ Silent photography ] v ponuke snímania fotografií.

Zábleskové jednotky namontované na fotoaparáte

Fotografujte pomocou blesku namontovaného na fotoaparáte. Viac informácií nájdete na nasledujúcich stranách.

Fotografovanie s diaľkovým bleskom

Fotografujte s jedným alebo viacerými diaľkovo ovládanými bleskami pomocou bezdrôtového ovládania blesku (Advanced Wireless Lighting alebo AWL ). Ďalšie informácie nájdete v časti „Fotografovanie s diaľkovým bleskom“ ( Fotografovanie s bleskom na diaľku ).