Režim ovládania blesku

Keď je na fotoaparáte namontovaná záblesková jednotka ( SB-500 , SB-400 alebo SB-300 ), režim ovládania blesku, úroveň blesku a ďalšie nastavenia blesku je možné upraviť pomocou položky [ Flash control ] > [ Flash control režim ] v ponuke snímania fotografií.

  • Nastavenia pre iné blesky ako SB-500 , SB-400 a SB-300 je možné upraviť len pomocou ovládacích prvkov blesku.
MožnosťPopis
[ TTL ]
  • Výkon blesku sa nastavuje automaticky podľa podmienok snímania.
  • Kompenzáciu blesku je možné upraviť pomocou položky [ Kompenzácia blesku ] v ponuke snímania fotografií.
[ manuál ]
  • Úroveň blesku vyberte manuálne.
  • Výkon blesku sa vyberá pomocou [ Manuálne množstvo výstupu ].