e6: Poradie v zátvorkách

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Zvoľte poradie, v ktorom sa budú robiť zábery v programe bracketingu.

MožnosťPopis
H[ MTR > pod > cez ]Najskôr sa nasníma neupravený záber, nasleduje záber s najnižšou hodnotou a potom záber s najvyššou hodnotou.
I[ Pod > MTR > nad ]Streľba prebieha v poradí od najnižšej po najvyššiu hodnotu.
  • Užívateľské nastavenie e6 [ Bracketing order ] nemá žiadny vplyv na poradie nasnímaných záberov, keď je vybratá možnosť [ ADL bracketing ] pre [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] v ponuke snímania fotografií.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu