Narovnať

  1. G tlačidlo
  2. N menu retušovania

Otočte obrázky až o ±5° v prírastkoch približne 0,25°.

  • Efekt je možné zobraziť na obrazovke úprav.
  • Čím väčšia rotácia, tým viac sa bude od okrajov orezávať.
  • Stlačením 4 alebo 2 zvoľte množstvo vykonaného vyrovnávania.
  • Stlačením J uložíte retušovanú kópiu.