Hodnotenie

  1. G tlačidlo
  2. D menu prehrávania

Ohodnoťte obrázky.

  • Zvýraznite snímky pomocou multifunkčného voliča 4 alebo 2 .
  • Stlačením 1 alebo 3 vyberte hodnotenie od nula do piatich hviezdičiek, alebo zvoľte d , aby ste označili obrázok ako kandidáta na neskoršie vymazanie.
  • Ak chcete zobraziť zvýraznený obrázok zväčšený, stlačte a podržte tlačidlo X
  • Zmeny uložíte stlačením J