Redukcia blikania

  1. G tlačidlo
  2. 1 menu nahrávania videa

Znížte blikanie a pruhy pri snímaní pri osvetlení žiarivkami alebo ortuťovými výparmi počas nahrávania videa. Ak chcete, aby fotoaparát automaticky zvolil správnu frekvenciu, vyberte možnosť [ Auto ]. Ak [ Auto ] neprinesie požadované výsledky, vyberte [ 50 Hz ] alebo [ 60 Hz ] podľa frekvencie miestneho napájacieho zdroja. Vyberte [ 50 Hz ] pre oblasti s napájaním 50 Hz, [ 60 Hz ] pre oblasti s napájaním 60 Hz.

Redukcia blikania v menu nahrávania videa

  • Ak funkcia [ Auto ] neprinesie požadované výsledky a nie ste si istí frekvenciou miestneho napájania, otestujte možnosti 50 aj 60 Hz a vyberte si tú, ktorá poskytuje najlepšie výsledky.
  • Redukcia blikania nemusí priniesť požadované výsledky, ak je objekt veľmi jasný. Ak je to tak, skúste zvoliť menšiu clonu (vyššie clonové číslo).
  • Redukcia blikania nemusí priniesť požadované výsledky v iných režimoch ako M . Ak je to tak, vyberte režim M a zvoľte rýchlosť uzávierky prispôsobenú frekvencii miestneho napájania:
    • 50 Hz: 1/100 s, 1/50 s, 1/25 s
    • 60 Hz: 1/125 s, 1/60 s, 1/30 s