f1: Prispôsobenie ponuky i

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte položky uvedené v ponuke i zobrazenej po stlačení tlačidla i v režime fotografie.

  • Zvýraznite pozíciu v ponuke i , stlačte J a vyberte požadovanú položku.
  • K menu i možno priradiť nasledujúce položky.

Bluetooth pripojenie

Povoliť alebo zakázať Bluetooth .

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu