Ochrana obrázkov pred vymazaním

Obrázky je možné chrániť, aby sa predišlo ich náhodnému vymazaniu. Chránené snímky sa však pri formátovaní pamäťovej karty vymažú.

  1. Stlačením tlačidla K spustíte prehrávanie.
  2. Vyberte požadovaný obrázok a stlačte tlačidlo A ( g ).
    • Chránené snímky sú označené ikonou P
    • Ak chcete odstrániť ochranu, zobrazte alebo zvýraznite obrázok a znova stlačte tlačidlo A ( g ).

Odstránenie ochrany zo všetkých obrázkov

Ak chcete odstrániť ochranu zo všetkých obrázkov v priečinku alebo priečinkoch aktuálne vybratých pre položku [ Playback folder ] v ponuke prehrávania, v ponuke i vyberte položku [ Unprotect all ].