1 Ponuka nahrávania videa: Možnosti nahrávania videa

Ak chcete zobraziť ponuku nahrávania videa, vyberte kartu 1 v ponukách fotoaparátu.

Ponuka nahrávania videa obsahuje nasledujúce položky:

Pozri tiež

„Predvolené nastavenia ponuky nahrávania videa“ ( Predvolené nastavenie ponuky nahrávania videa )