Čo je fotografovanie s diaľkovým bleskom?

Fotografujte s jedným alebo viacerými diaľkovo ovládanými bleskami pomocou bezdrôtového ovládania blesku (Advanced Wireless Lighting alebo AWL ). Informácie o používaní zábleskovej jednotky namontovanej v sánkach na príslušenstvo fotoaparátu nájdete v časti „Fotografovanie s bleskom vo fotoaparáte“ ( Fotografovanie s bleskom na fotoaparáte ).

V celej tejto kapitole sú operácie s fotoaparátom a príslušenstvom pripojeným k fotoaparátu označené symbolom C , operácie s diaľkovo ovládanými bleskami symbolom f . Ďalšie informácie o používaní diaľkovo ovládaných bleskov ( f ) nájdete v dokumentácii dodanej s bleskom.