d6: Použitie nastavení na živý náhľad

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte, či fotoaparát upraví náhľad na monitore tak, aby odrážal, ako nastavenia snímania ovplyvnia odtieň a jas výslednej snímky. Bez ohľadu na vybratú možnosť sú účinky nastavení fotoaparátu vždy viditeľné v režime videa.

MožnosťPopis
[ zapnuté ]Účinky zmien nastavení, ako je vyváženie bielej, nastavenia obrazu a kompenzácia expozície, sú viditeľné na obrazovke snímania.
[ Off ]
  • Účinky zmien nastavení, ako je vyváženie bielej, nastavenia obrazu a kompenzácia expozície, nie sú viditeľné na obrazovke snímania. Odtieň a jas displeja je možné upraviť tak, aby sa dal ľahko sledovať počas dlhších fotení.
  • Na displeji snímania sa zobrazí ikona g .

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu