Fotografovanie (b auto)

Vyberte režim b (auto) pre jednoduché fotografovanie typu „namier a vypni“.

Objektívy s výsuvnými tubusmi

Objektívy s výsuvnými tubusmi je potrebné pred použitím vysunúť. Otáčajte prstencom zoomu podľa obrázka, kým objektív nezapadne do vysunutej polohy.

 1. Vyberte režim fotografie otočením voliča fotografií/videa do C .
 2. Otočte volič režimu do b .
 3. Pripravte fotoaparát.
  Držte rukoväť v pravej ruke a ľavou objímte telo fotoaparátu alebo objektív a priložte lakte k bokom hrudníka.
  Orientácia na šírku (na šírku).
  Orientácia na výšku (na výšku).
 4. Zarámujte fotografiu.

  Umiestnite hlavný objekt do zátvoriek oblasti AF ( 5 ).
  • Zátvorky oblasti AF zmiznú a okolo tvárí ľudských objektov, ktoré fotoaparát rozpoznal, sa zobrazí žltý rámik označujúci zaostrovací bod. Ak fotoaparát rozpozná oči objektu, žltý zaostrovací bod sa namiesto toho objaví nad jedným alebo druhým z jeho očí.
 5. Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite.
  • Keď fotoaparát zaostrí, zaostrovací bod sa zobrazí zelenou farbou. Ak fotoaparát nedokáže zaostriť, zátvorky oblasti AF blikajú.
  • Ak fotoaparát rozpozná ľudské tváre alebo oči, zaostrovací bod sa rozsvieti nazeleno, keď bude objekt zaostrený. Keď fotoaparát nezaostruje, zaostrovací bod bude blikať načerveno.
 6. Nasnímajte fotografiu jemným stlačením tlačidla spúšte až na doraz.

Indikátor prístupu na pamäťovú kartu

Počas zaznamenávania fotografie sa rozsvieti indikátor prístupu na pamäťovú kartu. Nevyberajte pamäťovú kartu ani batériu.

Dotyková uzávierka

Fotografiu môžete nasnímať aj dotykom na monitor. Dotknite sa objektu, aby ste zaostrili, a zdvihnutím prsta uvoľnite uzávierku.

Priblíženie v režime fotografie

Stlačením tlačidla X v režime fotografie priblížite zobrazenie (až približne 31×).

 • Pomer priblíženia sa zvýši pri každom stlačení tlačidla X a zníži sa pri každom stlačení tlačidla W ( Q ).
 • V pravom dolnom rohu displeja sa zobrazí navigačné okno zobrazujúce aktuálne viditeľnú oblasť.
 • Pomocou multifunkčného voliča prejdite na oblasti rámčeka, ktoré nie sú viditeľné na monitore.