Časové pásmo a dátum

  1. G tlačidlo
  2. B menu nastavenia

Zmeňte časové pásma a nastavte hodiny fotoaparátu. Odporúčame pravidelne nastavovať hodiny fotoaparátu.

MožnosťPopis
[ časové pásmo ]Vyberte časové pásmo. [ Date and time ] sa automaticky nastaví na čas v novom časovom pásme.
[ dátum a čas ]Nastavte hodiny fotoaparátu na čas vo vybratom [ Time zone ].
[ Formát dátumu ]Vyberte poradie, v ktorom sa zobrazí deň, mesiac a rok.
[ letný čas ]Výberom možnosti [ On ] zapnete letný čas, výberom položky [ Off ] ho vypnete. Výberom možnosti [ On ] sa hodiny automaticky posunú o hodinu dopredu. Predvolené nastavenie je [ Off ].

Ak boli hodiny fotoaparátu inicializované, na obrazovke snímania sa zobrazí ikona 1 ako varovanie.