Kompenzácia blesku

Kompenzácia blesku sa používa na zámernú zmenu výkonu blesku, napríklad na zmenu jasu objektu vzhľadom na pozadie. Pomocou položky [ Flash correction ] v ponuke snímania fotografií je možné zvýšiť výkon blesku, aby bol hlavný objekt jasnejší, znížiť ho, aby sa predišlo odleskom, alebo inak jemne doladiť, aby sa dosiahol požadovaný výsledok.

  • Vyberte si z hodnôt od -3 do +1 v krokoch po 1/3.
  • Vyššie hodnoty urobia objekt svetlejší, nižšie hodnoty tmavšie.
  • Pri hodnotách iných ako ±0,0 sa na displeji snímania zobrazí ikona Y
  • Normálny výkon blesku možno obnoviť nastavením kompenzácie blesku na ±0,0. Kompenzácia blesku sa po vypnutí fotoaparátu nevynuluje.