Korekcia červených očí

 1. G tlačidlo
 2. N menu retušovania

Opravte „červené oči“ spôsobené svetlom blesku odrážajúcim sa od sietnice portrétovaných objektov.

 • Korekcia červených očí je dostupná len pri fotografiách zhotovených s použitím blesku.
 • Červené oči, ktoré fotoaparát nedokáže rozpoznať, sa neopravia.
 • Stlačením J uložíte retušovanú kópiu.

Korekcia červených očí

 • Všimnite si nasledovné:
  • Korekcia červených očí nemusí vždy priniesť očakávané výsledky.
  • Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže byť korekcia červených očí použitá na časti snímky, ktoré nie sú ovplyvnené efektom červených očí.
 • Pred pokračovaním dôkladne skontrolujte náhľad.