a7: Obmedzenie výberu režimu oblasti AF

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte režimy oblasti AF, ktoré možno vybrať pomocou ponuky i alebo používateľských ovládacích prvkov.

  • Zvýraznite možnosť a stlačením 2 vyberte ( M ) alebo zrušte výber ( U ). Režimy označené začiarknutím ( M ) sú dostupné na výber pomocou pomocného príkazového voliča.
  • Ak chcete operáciu dokončiť, stlačte J

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu