Pred kontaktovaním zákazníckej podpory

Akékoľvek problémy s fotoaparátom môžete vyriešiť podľa nasledujúcich krokov. Pred konzultáciou s predajcom alebo autorizovaným servisným zástupcom Nikon skontrolujte tento zoznam.

KROK 1Skontrolujte zoznam bežných problémov.
Bežné problémy a riešenia sú uvedené v nasledujúcich častiach:
KROK 2Vypnite fotoaparát a vyberte batériu, potom počkajte asi minútu, znova vložte batériu a zapnite fotoaparát.
Fotoaparát môže po snímaní pokračovať v zapisovaní údajov na pamäťovú kartu. Pred vybratím batérie počkajte aspoň minútu.
KROK 3Vyhľadajte webové stránky Nikon .
KROK 4Poraďte sa s autorizovaným servisným zástupcom Nikon .

Obnovenie predvolených nastavení

  • V závislosti od aktuálnych nastavení môžu byť niektoré položky ponuky a ďalšie funkcie nedostupné. Ak chcete získať prístup k položkám ponuky, ktoré sú sivé alebo k funkciám, ktoré sú inak nedostupné, skúste obnoviť predvolené nastavenia pomocou položky [ Reset all settings ] v ponuke nastavenia.
  • Upozorňujeme však, že sa vynulujú aj profily bezdrôtovej siete, informácie o autorských právach a ďalšie položky vytvorené používateľmi. Po resetovaní nie je možné obnoviť nastavenia.