"Verzia firmvéru"

Ak chcete zobraziť verziu firmvéru fotoaparátu alebo aktualizovať firmvér fotoaparátu, v ponuke nastavenia vyberte položku [ Firmware version ].

Aktualizácie je možné vykonávať pomocou počítača alebo inteligentného zariadenia.

  • Počítač : Nové verzie firmvéru fotoaparátu nájdete v Centre sťahovania softvéru Nikon . Informácie o vykonávaní aktualizácií sú k dispozícii na stránke sťahovania firmvéru.
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/
  • Inteligentné zariadenie : Ak bolo inteligentné zariadenie spárované s fotoaparátom pomocou aplikácie SnapBridge , aplikácia vás automaticky upozorní, keď budú dostupné aktualizácie, a potom si môžete aktualizáciu stiahnuť na pamäťovú kartu fotoaparátu prostredníctvom inteligentného zariadenia. Informácie o vykonávaní aktualizácií nájdete v online pomocníkovi SnapBridge . Upozorňujeme, že automatické upozornenia sa nemusia zobraziť presne v rovnakom čase, keď sú aktualizácie dostupné v Centre sťahovania softvéru Nikon .