Zmeny vykonané prostredníctvom aktualizácií firmvéru