Frekvenčná odozva

  1. G tlačidlo
  2. 1 menu nahrávania videa

Vyberte rozsah frekvencií, na ktoré reagujú vstavané a externé mikrofóny.

MožnosťPopis
S[ široký rozsah ]Nahrávajte široký rozsah frekvencií. Vyberte si všetko od hudby až po rušný hluk mestskej ulice.
Ak vás znepokojujú okolité zvuky, ako je zvuk klimatizačného zariadenia, vyberte [ Hlasový rozsah ].
T[ hlasový rozsah ]Vyberte si pre ľudské hlasy.
Ak sú rozsahy nízkych alebo vysokých frekvencií slabé, vyberte možnosť [ Wide range ].