Ovládanie vinetácie

  1. G tlačidlo
  2. C menu snímania fotografií

Ovládanie vinetácie znižuje „vinetáciu“ – pokles jasu na okrajoch fotografie – v rozsahu, ktorý sa líši od objektívu k objektívu. Jeho účinky sú najvýraznejšie pri maximálnej clone.

MožnosťPopis
e[ vysoká ]Vyberte rozsah vykonanej kontroly vinetácie (v poradí od vysokej po nízku) [ High ], [ Normal ] a [ Low ].
g[ normálne ]
f[ nízka ]
[ Off ]Ovládanie vinetácie je vypnuté.

Ovládanie vinetácie

V závislosti od scény, podmienok snímania a typu objektívu môžu obrázky JPEG vykazovať „šum“ (hmlu) alebo nadmerné spracovanie na okraji snímky, čo spôsobuje odchýlky v periférnom jase. Okrem toho užívateľské nastavenia obrazu a prednastavené nastavenia obrazu, ktoré boli upravené z predvolených nastavení, nemusia priniesť požadovaný efekt. Urobte testovacie snímky a výsledky si pozrite na monitore.