f5: Uvoľnite tlačidlo, ak chcete použiť vytáčanie

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Výber [ Yes ] umožňuje úpravy, ktoré sa bežne vykonávajú podržaním tlačidla a otáčaním príkazového voliča, ktoré sa má vykonať otáčaním príkazového voliča po uvoľnení tlačidla. To sa skončí po opätovnom stlačení tlačidla, stlačení spúšte do polovice alebo po uplynutí časovača pohotovostného režimu.

  • [ Release button to use dial ] sa vzťahuje na tlačidlá E , S a c ( E ).
  • [ Release button to use dial ] sa vzťahuje aj na ovládacie prvky, ktorým boli priradené nasledujúce úlohy pomocou užívateľského nastavenia f2 [ Custom controls (shooting) ] alebo g2 [ Custom controls ]: [ Choose image area ], [ Image quality/size ], [ Vyváženie bielej ], [ Set Picture Control ], [ Active D-Lighting ], [ Meranie ], [ Režim blesku/kompenzácia ], [ Režim spustenia ], [ Režim spustenia (uložiť snímku) ], [ Režim zaostrenia/oblasť AF režim ], [ Auto bracketing ], [ Viacnásobná expozícia ], [ HDR (vysoký dynamický rozsah) ], [ Režim oneskorenia expozície ], [ Focus peaking ], [ Vyberte číslo objektívu bez CPU ] a [ Citlivosť mikrofónu ].

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu