a11: Krúžok manuálneho zaostrovania v režime AF

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte, či možno zaostrovací krúžok objektívu použiť na manuálne zaostrovanie v režime automatického zaostrovania. Dostupné len s kompatibilnými objektívmi, ktoré majú zaostrovací krúžok.

MožnosťPopis
[ povoliť ]Automatické zaostrovanie je možné zmeniť otáčaním zaostrovacieho prstenca objektívu (automatické zaostrovanie s manuálnym ovládaním). Zaostrovací krúžok možno použiť na manuálne zaostrenie, kým je tlačidlo spúšte stlačené do polovice. Ak chcete znova zaostriť pomocou automatického zaostrovania, zdvihnite prst z tlačidla spúšte a potom ho znova stlačte do polovice.
[ Zakázať ]Keď je zvolený režim automatického zaostrovania, zaostrovací krúžok objektívu nemožno použiť na manuálne zaostrovanie.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu