Citlivosť mikrofónu

  1. G tlačidlo
  2. 1 menu nahrávania videa

Zapnite alebo vypnite vstavané alebo externé mikrofóny alebo upravte citlivosť mikrofónu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Citlivosť mikrofónu“ v časti „Ponuka i “ ( Citlivosť mikrofónu ).

MožnosťPopis
[ Auto ]Nastavte citlivosť mikrofónu automaticky.
[ manuál ]Nastavte citlivosť mikrofónu manuálne. Vyberte si z hodnôt od [ 1 ] do [ 20 ]. Čím vyššia je hodnota, tým vyššia je citlivosť; čím nižšia hodnota, tým nižšia citlivosť.
[ mikrofón vypnutý ]Vypnite nahrávanie zvuku.