b1: Jednoduchá kompenzácia expozície

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte, či je potrebné tlačidlo E na kompenzáciu expozície.

MožnosťPopis
[ On (Auto reset) ]Korekciu expozície je možné nastaviť iba pomocou príkazového voliča. Nastavenie zvolené pomocou príkazového voliča sa resetuje, keď sa fotoaparát vypne alebo uplynie časovač pohotovostného režimu.
[ zapnuté ]Korekciu expozície je možné nastaviť iba pomocou príkazového voliča. Kompenzácia expozície sa nevynuluje, keď sa fotoaparát vypne alebo uplynie časovač pohotovostného režimu (v režime b sa kompenzácia expozície vynuluje po vypnutí fotoaparátu).
[ Off ]Kompenzácia expozície sa nastavuje stlačením tlačidla E a otáčaním hlavného príkazového voliča.
  • Povolené v režimoch P , S , A a b . Jednoduchá kompenzácia expozície nie je dostupná v iných režimoch.
  • Použitý príkazový volič sa líši v závislosti od režimu snímania.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu