b2: Oblasť so zvýrazneným stredom

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Keď je vybratá možnosť [ Center-weighted metering ], fotoaparát pri nastavovaní expozície priradí najväčšiu váhu oblasti v strede zobrazenia snímania. Používateľské nastavenie b2 [ Center-weighted area ] sa používa na výber veľkosti oblasti s najväčšou hmotnosťou, keď je vybratá možnosť [ Center-weighted metering ].

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu