b3: Jemné doladenie optimálnej expozície

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Túto možnosť použite na jemné doladenie hodnoty expozície zvolenej fotoaparátom; expozíciu je možné doladiť samostatne pre každý spôsob merania. Expozíciu je možné upraviť nahor pre svetlejšie expozície alebo nadol pre tmavšie expozície v rozsahu +1 až -1 EV v krokoch po 1/6 EV. Predvolená hodnota je 0.

Jemné doladenie expozície

Bez ohľadu na možnosť vybratú pre užívateľské nastavenie b3 [ Fine-tune optimum exposure ] sa ikona kompenzácie expozície ( E ) nezobrazí. Jediný spôsob, ako zistiť, do akej miery bola expozícia zmenená, je zobraziť hodnotu v ponuke jemného ladenia pre užívateľské nastavenie b3.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu