Schválené pamäťové karty

  • Fotoaparát je možné použiť s pamäťovými kartami SD, SDHC a SDXC.
  • UHS-I je podporovaný.
  • Na nahrávanie a prehrávanie videa sa odporúčajú karty s rýchlostnou triedou UHS 3 alebo vyššou. Nižšie rýchlosti môžu spôsobiť prerušenie nahrávania alebo prehrávania.
  • Pri výbere kariet na použitie v čítačkách kariet sa uistite, že sú kompatibilné so zariadením.
  • Informácie o funkciách, prevádzke a obmedzeniach používania získate od výrobcu.

Prepínač ochrany proti zápisu

  • Pamäťové karty SD sú vybavené prepínačom ochrany proti zápisu. Posunutím prepínača do polohy „lock“ sa karta chráni proti zápisu a chránia údaje, ktoré obsahuje.
  • Keď je vložená karta chránená proti zápisu, na obrazovke snímania sa zobrazí indikátor „ ––– “ a varovanie [ Card ].
  • Ak sa pokúsite uvoľniť spúšť, keď je vložená karta chránená proti zápisu, zobrazí sa varovanie a nezaznamená sa žiadna snímka. Pred pokusom o nasnímanie alebo odstránenie obrázkov odomknite pamäťovú kartu.