d4: Typ uzávierky

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte typ uzávierky použitej pre fotografie.

MožnosťPopis
O[ Auto ]Fotoaparát zvolí typ uzávierky automaticky podľa rýchlosti uzávierky. Elektronická uzávierka prednej lamely sa používa na zníženie rozmazania spôsobeného chvením fotoaparátu pri nízkych rýchlostiach uzávierky.
P[ mechanická uzávierka ]Fotoaparát používa mechanickú uzávierku pre všetky fotografie.
x[ Elektronická uzávierka prednej lamely ]Fotoaparát používa elektronickú uzávierku prednej lamely pre všetky fotografie.

“Mechanická uzávierka”

[ Mechanická uzávierka ] nie je dostupná pri niektorých objektívoch.

Elektronická uzávierka prednej lamely

Najvyššia dostupná rýchlosť uzávierky, keď je vybratá možnosť [ Electronic front-curtain shutter ], je 1/2000 s.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu