a10: AF pri slabom osvetlení

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Ak chcete presnejšie zaostriť pri slabom osvetlení, keď je pre režim zaostrovania zvolený AF-S alebo keď je vybraté AF-A a snímate v režime AF-S, vyberte možnosť [ On ].

  • Táto možnosť sa prejaví iba v režime fotografie.
  • V režime b je [ Low-light AF ] pevne nastavené na [ On ].
  • AF pri slabom osvetlení je počas intervalového fotografovania a časozberného videa vypnuté.
  • Ak je vybratá možnosť [ On ], fotoaparátu môže zaostrenie trvať dlhšie.
  • Keď je aktívne automatické zaostrovanie pri slabom osvetlení, na displeji sa zobrazí „Low-light“. Obnovovacia frekvencia displeja môže klesnúť.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu