a5: Uloženie bodov podľa orientácie

 1. G tlačidlo
 2. A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte, či je možné vybrať samostatné zaostrovacie body pre orientáciu „na šírku“ (na šírku), pre orientáciu „na výšku“ (na výšku) s fotoaparátom otočeným o 90° v smere hodinových ručičiek a pre orientáciu „na výšku“ s fotoaparátom otočeným o 90° proti smeru hodinových ručičiek.

 • Ak chcete použiť rovnaký zaostrovací bod bez ohľadu na orientáciu fotoaparátu, vyberte možnosť [ Nie ].
  Kamera je otočená o 90° proti smeru hodinových ručičiek
  Orientácia na šírku (na šírku).
  Kamera je otočená o 90° v smere hodinových ručičiek
 • Ak chcete povoliť samostatný výber zaostrovacích bodov, vyberte možnosť [ Yes ].
  Kamera je otočená o 90° proti smeru hodinových ručičiek
  Orientácia na šírku (na šírku).
  Kamera je otočená o 90° v smere hodinových ručičiek

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu