d9: Zobrazenie všetkých v nepretržitom režime

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Ak je vybratá možnosť [ Off ], počas sériového snímania sa displej vyprázdni.

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu