Prehľad obrázkov

  1. G tlačidlo
  2. D menu prehrávania

Vyberte, či sa snímky majú automaticky zobrazovať na monitore ihneď po nasnímaní.

MožnosťPopis
[ zapnuté ]Obrázky sa zobrazujú na monitore.
[ Off ]Obrázky je možné prezerať iba stlačením tlačidla K