a3: Sledovanie zaostrenia s aretáciou

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte, ako rýchlo zareaguje zaostrenie, ak niečo prejde medzi objektom a fotoaparátom, keď je pre režim zaostrovania vybratý režim AF-C alebo keď je vybratý režim AF-A a fotografujete v režime AF-C .

  • Ak chcete zachovať zaostrenie na pôvodný objekt, vyberte možnosť [ 5 (oneskorené) ].
  • Zvoľte [ 1 (Rýchle) ], aby ste uľahčili zaostrenie na objekty pretínajúce vaše zorné pole.
  • Ak je pre režim oblasti AF vybratá možnosť [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (ľudia) ] alebo [ Auto-area AF (zvieratá) ], odozva AF na blokovaný záber bude fungovať v režime [ 3 ], keď [ 2 ] alebo [ 1 (Quick) ].

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu