Jas lampy REC

  1. G tlačidlo
  2. B menu nastavenia

Nastavte jas lampy REC počas nahrávania videí a časozberných videí. Jas sa zníži z [ 3 ], [ 2 ] a [ 1 ]. Keď je vybratá možnosť [ Off ], indikátor REC sa nerozsvieti ani nebliká.

MožnosťPopis
[ nahrávanie videa ]Nastavte jas, keď sa počas nahrávania videí alebo v režime videa rozsvieti alebo bliká indikátor REC.
  • Keď je vybratá iná možnosť ako [ Off ], počas nahrávania videí sa rozsvieti indikátor REC.
  • Informácie o blikaní indikátora REC počas nahrávania videí alebo v režime videa nájdete v časti „Kontrolka REC“ ( Kontrolka REC ).
[ Časozberné nahrávanie videa ]Nastavte jas, keď sa počas nahrávania časozberných videí rozsvieti alebo bliká indikátor REC.
  • Keď je vybratá iná možnosť ako [ Off ], počas nahrávania časozberných videí sa rozsvieti indikátor REC.
  • Ak je počas nahrávania časozberných videí vybratá iná možnosť ako [ Off ] a batéria je takmer vybitá, indikátor REC dvakrát rýchlo zabliká.
  • Keď je vybratá iná možnosť ako [ Off ], indikátor REC sa rozsvieti alebo bliká, aj keď je v ponuke snímania fotografií vybratá možnosť [ Time-lapse video ] pre [ Interval timer shooting ] > [ Options ].