g5: Zvýraznenie zobrazenia

  1. G tlačidlo
  2. A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte, či sa počas nahrávania videa použije tieňovanie na označenie zvýraznení (svetlých oblastí snímky).

Vzor zobrazenia

Ak chcete povoliť zobrazenie zvýraznenia, vyberte možnosť [ Pattern 1 ] alebo [ Pattern 2 ].

Vzor 1
Vzor 2

Zvýraznite prah zobrazenia

Vyberte jas potrebný na spustenie zobrazenia zvýraznenia videa. Čím nižšia je hodnota, tým väčší je rozsah jasov, ktoré sa zobrazia ako svetlá. Ak vyberiete možnosť [ 255 ], zobrazenie zvýraznenia zobrazí iba oblasti, ktoré sú potenciálne preexponované.

Zvýraznite zobrazenie

Ak je aktivované zobrazenie zvýraznenia aj zvýraznenie zaostrenia, v režime manuálneho zaostrovania sa zobrazí len zvýraznenie zaostrenia. Ak chcete zobraziť zvýraznenie v režime manuálneho zaostrovania, vyberte možnosť [ Off ] pre užívateľské nastavenie d8 [ Focus peaking ] > [ Peaking level ].

A Custom Settings: Jemné doladenie nastavení fotoaparátu