Powiadomienia

 • Żadna część dokumentacji dołączonej do tego produktu nie może być powielana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie wyszukiwania ani tłumaczona na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon.
 • Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji sprzętu i oprogramowania opisanego w niniejszej dokumentacji w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.
 • Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania tego produktu.
 • Chociaż dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej dokumentacji były dokładne i kompletne, bylibyśmy wdzięczni za zgłoszenie wszelkich błędów lub braków przedstawicielowi firmy Nikon w Twojej okolicy (adres podany oddzielnie).

Informacja o zakazie kopiowania i powielania

Należy pamiętać, że samo posiadanie materiału, który został skopiowany lub odtworzony cyfrowo za pomocą skanera, aparatu cyfrowego lub innego urządzenia, może podlegać karze.

 • Elementy, których kopiowanie lub powielanie jest prawnie zabronione
  Nie kopiuj ani nie powielaj papierowych pieniędzy, monet, papierów wartościowych, obligacji rządowych lub samorządowych, nawet jeśli takie kopie lub reprodukcje są opatrzone pieczęcią „Próbka”.
  Kopiowanie lub powielanie papierowych pieniędzy, monet lub papierów wartościowych znajdujących się w obiegu za granicą jest zabronione.
  Kopiowanie lub powielanie niewykorzystanych znaczków pocztowych lub kart pocztowych wydanych przez rząd jest zabronione, chyba że uzyskano uprzednią zgodę rządu.
  Zabrania się kopiowania lub powielania pieczęci wydanych przez rząd oraz dokumentów poświadczonych przez prawo.
 • Ostrzeżenia dotyczące niektórych kopii i reprodukcji
  Rząd wydał ostrzeżenia dotyczące kopii lub reprodukcji papierów wartościowych wyemitowanych przez firmy prywatne (akcje, rachunki, czeki, bony podarunkowe itp.), przepustek dla osób dojeżdżających do pracy lub biletów kuponowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy minimalna liczba niezbędnych kopii ma być dostarczona do użytku biznesowego przez firmę. Nie należy również kopiować ani reprodukować paszportów wydanych przez rząd, licencji wydanych przez agencje publiczne i grupy prywatne, dowodów osobistych i biletów, takich jak przepustki i kupony na posiłki.
 • Przestrzegaj informacji o prawach autorskich
  Zgodnie z prawem autorskim zdjęć lub nagrań dzieł chronionych prawem autorskim wykonanych aparatem nie można używać bez zgody właściciela praw autorskich. Wyjątki dotyczą użytku osobistego, ale pamiętaj, że nawet użytek osobisty może podlegać ograniczeniom w przypadku zdjęć lub nagrań eksponatów lub występów na żywo.

Należy używać wyłącznie akcesoriów elektronicznych marki Nikon

Aparaty firmy Nikon są projektowane zgodnie z najwyższymi standardami i zawierają złożone obwody elektroniczne. Tylko akcesoria elektroniczne marki Nikon (w tym obiektywy, ładowarki, akumulatory, zasilacze sieciowe i akcesoria do lamp błyskowych) certyfikowane przez firmę Nikon specjalnie do użytku z tym aparatem cyfrowym firmy Nikon zostały zaprojektowane i sprawdzone pod kątem działania zgodnie z wymaganiami operacyjnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa tych obwodów elektronicznych.

Korzystanie z akcesoriów elektronicznych firm innych niż Nikon może spowodować uszkodzenie aparatu i unieważnienie gwarancji firmy Nikon. Używanie akumulatorów litowo-jonowych innych firm, które nie mają przedstawionej poniżej holograficznej pieczęci firmy Nikon, może zakłócić normalne działanie aparatu lub spowodować przegrzanie, zapłon, pęknięcie lub wyciek elektrolitu z baterii.

Aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów marki Nikon, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Nikon.

Karty pamięci

 • Karty pamięci mogą być gorące po użyciu. Zachowaj należytą ostrożność podczas wyjmowania kart pamięci z aparatu.
 • Nie wykonuj poniższych operacji podczas formatowania lub zapisywania, usuwania lub kopiowania danych do komputera lub innego urządzenia. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może spowodować utratę danych lub uszkodzenie aparatu lub karty.
  • Nie wyjmuj ani nie wkładaj kart pamięci
  • Nie wyłączaj aparatu
  • Nie wyjmuj baterii
 • Nie dotykaj styków karty palcami ani metalowymi przedmiotami.
 • Nie używaj nadmiernej siły podczas obsługi kart pamięci. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie karty.
 • Nie zginaj ani nie upuszczaj kart pamięci ani nie narażaj ich na silne wstrząsy fizyczne.
 • Nie wystawiaj kart pamięci na działanie wody, ciepła ani bezpośredniego światła słonecznego.
 • Nie formatuj kart pamięci w komputerze.

Przed zrobieniem ważnych zdjęć

Przed zrobieniem zdjęć przy ważnych okazjach (takich jak śluby lub przed zabraniem aparatu w podróż) wykonaj zdjęcie próbne, aby upewnić się, że aparat działa normalnie. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę zysków, które mogą wynikać z nieprawidłowego działania produktu.

Kształcenie ustawiczne

W ramach zaangażowania firmy Nikon w program „uczenia się przez całe życie” w zakresie ciągłego wsparcia produktów i edukacji, stale aktualizowane informacje są dostępne online w następujących witrynach:

Odwiedź te witryny, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami o produktach, wskazówkami, odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ) oraz ogólnymi poradami dotyczącymi obrazowania cyfrowego i fotografii. Dodatkowe informacje mogą być dostępne u lokalnego przedstawiciela firmy Nikon. Informacje kontaktowe można znaleźć pod następującym adresem URL: https://imaging.nikon.com/