Selektor trybu

Użyj wybieraka trybu, aby wybrać, czy czas otwarcia migawki i/lub przysłona mogą być regulowane ręcznie, czy też są ustawiane automatycznie przez aparat.

Korzystanie z selektora trybu

Użyj wybieraka trybu, aby wybrać tryb fotografowania.

TrybOpis
AUTOMATYCZNY ( b )AutomatycznyProsty tryb „wyceluj i zrób zdjęcie”, który pozostawia aparatowi kontrolę nad ustawieniami ( Fotografowanie ( b auto ) , Nagrywanie filmów ( b auto ) ).
PZaprogramowane autoAparat ustawia czas otwarcia migawki i przysłonę w celu uzyskania optymalnej ekspozycji.
SAutomatyka z preselekcją czasuSłuży do zamrożenia lub rozmycia ruchu. Ty wybierasz czas otwarcia migawki; aparat dobiera przysłonę w celu uzyskania najlepszych wyników.
AAutomatyka z preselekcją przysłonySłuży do rozmycia tła lub wyostrzenia pierwszego planu i tła. Ty wybierasz przysłonę; aparat dobiera czas otwarcia migawki w celu uzyskania najlepszych rezultatów.
mpodręcznikKontrolujesz zarówno czas otwarcia migawki, jak i przysłonę. Ustaw czas otwarcia migawki na „bulb” lub „time” dla długich ekspozycji.

P (automatyka programowa)

 • W tym trybie aparat automatycznie dostosowuje czas otwarcia migawki i przysłonę zgodnie z wbudowanym programem, aby zapewnić optymalną ekspozycję w większości sytuacji.
 • Różne kombinacje czasu otwarcia migawki i przysłony, które dają tę samą ekspozycję, można wybrać, obracając głównym pokrętłem sterowania („fleksja programu”).
  • Gdy fleksja programu działa, wyświetlany jest wskaźnik fleksji programu ( U ).
  • Aby przywrócić domyślne ustawienia czasu otwarcia migawki i przysłony, obracaj głównym pokrętłem sterowania, aż wskaźnik zniknie. Elastyczny program kończy się również po obróceniu wybieraka trybu na inne ustawienie lub wyłączeniu aparatu.

S (automatyka z preselekcją czasu)

 • W trybie automatyki z preselekcją czasu użytkownik wybiera czas otwarcia migawki, a aparat automatycznie dostosowuje przysłonę w celu uzyskania optymalnej ekspozycji. Wybierz krótki czas otwarcia migawki, aby „zamrozić” ruch, a długi, aby zasugerować ruch przez rozmycie poruszających się obiektów.
 • Obracaj pokrętłem czasu otwarcia migawki, aby ustawić czas otwarcia migawki.
 • Aby wybrać [ X ] lub [ T ] albo zmienić z [ 1/3STEP ] , [ X ] , [ T ] lub [ B ], obracaj, jednocześnie naciskając spust blokady pokrętła czasu otwarcia migawki.
  1 1/4000 s–1/2 s
  2 1–4 s (czerwony tekst)
  3 X (Synchronizacja błysku) ( e1: Czas synchronizacji błysku )
  4 1/3STEP (krok 1/3) ( Wybieranie czasu otwarcia migawki w krokach co 1/3 (tryby S i M) )
 • W trybie S długie ekspozycje ( Długie czasy ekspozycji ) nie są dostępne, nawet jeśli pokrętło czasu otwarcia migawki jest ustawione na [ B ] (czas B) lub [ T ] (czas). Aby wykonywać długie ekspozycje, wybierz tryb M .

Wybór czasu otwarcia migawki w krokach co 1/3 (tryby S i M)

Jeśli pokrętło czasu otwarcia migawki jest ustawione na [ 1/3STEP ], do zmiany czasu otwarcia migawki można użyć głównego pokrętła sterowania.

 • Szybkość migawki można ustawić w zakresie od 1/4000 do 30 s w krokach co 1/3 lub [ X ]. W trybie M można również wybrać [ B ] (Bulb) lub [ T ] (Czas).
 • Czas otwarcia migawki można ustawić za pomocą innych narzędzi niż pokrętło czasu otwarcia migawki w następujący sposób.

A (automatyka z preselekcją przysłony)

 • W trybie automatyki z preselekcją przysłony użytkownik wybiera przysłonę, a aparat automatycznie dostosowuje czas otwarcia migawki w celu uzyskania optymalnej ekspozycji.
 • Przysłonę można regulować, obracając pomocniczym pokrętłem sterowania.
 • Minimalne i maksymalne wartości przysłony różnią się w zależności od obiektywu.

Ustawienia ekspozycji w trybie wideo

Podczas nagrywania można dostosować następujące ustawienia wideo:

TrybOtwórPrędkośćCzułość ISO
P , S 12
A42
m4443
 1. Kontrola ekspozycji w trybie fotografowania S jest taka sama jak w trybie P .
 2. Górną granicę czułości ISO można wybrać za pomocą pozycji [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Maksymalna czułość ] w menu nagrywania wideo.
 3. Jeśli w menu nagrywania wideo wybrano opcję [ .] dla [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Automatyczne sterowanie ISO (tryb M) ], górny limit czułości ISO można wybrać za pomocą opcji [ Maksymalna czułość ].

M (ręczne)

 • Kontrolujesz zarówno czas otwarcia migawki, jak i przysłonę. Wybierz ten tryb do długich ekspozycji takich obiektów, jak fajerwerki lub nocne niebo (fotografowanie „Żarówka” lub „Czas”, Długa ekspozycja ).
 • Czas otwarcia migawki ( w ) i przysłonę ( e ) można regulować w odniesieniu do wskaźników ekspozycji ( q ).

Czas otwarcia migawki

 • Obracaj pokrętłem czasu otwarcia migawki, aby ustawić czas otwarcia migawki.
 • Aby wybrać [ X ] lub [ T ] albo zmienić z [ 1/3STEP ] , [ X ] , [ T ] lub [ B ], obracaj, jednocześnie naciskając spust blokady pokrętła czasu otwarcia migawki.
 • Jeśli pokrętło czasu otwarcia migawki jest ustawione na [ 1/3STEP ], do zmiany czasu otwarcia migawki można użyć głównego pokrętła sterowania. Czas otwarcia migawki można również ustawić na 15 s lub 30 s ( Wybieranie czasu otwarcia migawki w krokach co 1/3 (tryby S i M) ).
11/4000 s–1/2 s
21–4 s (czerwony tekst)
3B (żarówka) ( długie ekspozycje )
4T (czas) ( długie ekspozycje )
5X (Synchronizacja błysku) ( e1: Czas synchronizacji błysku )
61/3STEP (krok 1/3) ( Wybieranie czasu otwarcia migawki w krokach co 1/3 (tryby S i M) )

Otwór

 • Przysłonę można regulować, obracając pomocniczym pokrętłem sterowania.
 • Minimalne i maksymalne wartości przysłony różnią się w zależności od obiektywu.

Wskaźniki ekspozycji

 • Różnica między wartością ekspozycji wynikającą z kombinacji ustawień czasu otwarcia migawki, przysłony i czułości ISO a odpowiednią wartością ekspozycji zmierzoną przez aparat jest wyświetlana na monitorze iw wizjerze. Te „wskaźniki ekspozycji” są wyświetlane w następujący sposób.
  Wyświetlacz Optymalna ekspozycja Niedoświetlone o 1/3 EV Prześwietlone o ponad 3 1 / 3 EV
  Monitor
  Wizjer
 • Jeśli kompensacja ekspozycji została przeprowadzona w trybie M , zmienia się wartość odniesienia dla prawidłowej ekspozycji we wskaźniku ekspozycji.

Ostrzeżenie o ekspozycji

Wyświetlacze będą migać, jeśli wybrane ustawienia przekroczą limity systemu pomiaru ekspozycji.

Wydłużenie czasu otwarcia migawki

Jeśli ustawienie osobiste d5 [ Wydłużone czasy otwarcia migawki (M) ] jest ustawione na [ ], można wybrać czas otwarcia migawki do 900 s (15 min) w trybie M , gdy pokrętło czasu otwarcia migawki jest ustawione na [ 1/3KROK ].

 • W przypadku przedłużenia czasu otwarcia migawki wskaźnik ekspozycji nie będzie wyświetlany.

Automatyczny dobór ISO (tryb M)

Jeśli automatyczny dobór ISO ( ustawienia czułości ISO , ustawienia czułości ISO ) jest włączony, czułość ISO zostanie automatycznie dostosowana w celu uzyskania optymalnej ekspozycji przy wybranym czasie otwarcia migawki i przysłonie.

Długotrwałe ekspozycje

Aparat oferuje dwie opcje dla długich czasów ekspozycji: „Bulb” i „Time”. Długie czasy ekspozycji mogą być używane do robienia zdjęć fajerwerków, nocnych krajobrazów, gwiazd lub ruchomych świateł.

35-sekundowa ekspozycja wykonana przy czasie otwarcia migawki „Bulb” i przysłonie f/25
Czas otwarcia migawkiOpis
ŻarówkaMigawka pozostaje otwarta tak długo, jak spust migawki jest wciśnięty.
CzasEkspozycja rozpoczyna się po naciśnięciu spustu migawki i kończy po naciśnięciu tego przycisku po raz drugi.
 1. Trzymaj aparat stabilnie, na przykład używając statywu.
 2. Ustaw przełącznik trybu w pozycji M.
 3. Obróć pokrętło czasu otwarcia migawki i ustaw czas otwarcia migawki na Bulb („Bulb”) lub Time („Time”).
  Żarówka
  Czas
  • Jeśli pokrętło czasu otwarcia migawki jest ustawione na [ 1/3STEP ], użyj głównego pokrętła sterowania, aby ustawić je na B (Bulb) lub Czas.
 4. Ustaw ostrość i rozpocznij ekspozycję.
  • „Bulb” : Naciśnij spust migawki do końca, aby rozpocząć naświetlanie. Trzymaj spust migawki wciśnięty podczas naświetlania.
  • „Czas” : Naciśnij spust migawki do końca, aby rozpocząć naświetlanie.
 5. Zakończ ekspozycję.
  • „Bulb” : Zdejmij palec ze spustu migawki.
  • „Czas” : Drugie naciśnięcie spustu migawki do końca.

Długotrwałe ekspozycje

 • Zwróć uwagę, że „szum” (jasne punkty, losowo rozmieszczone jasne piksele lub mgła) mogą występować przy długich ekspozycjach.
 • Jasne punkty i mgłę można zredukować, wybierając opcję [ Wł. ] dla opcji [ Red.sz.dług.naśw .] w menu fotografowania.
 • Firma Nikon zaleca używanie w pełni naładowanego akumulatora lub opcjonalnego zasilacza prądu zmiennego, aby zapobiec utracie mocy podczas długich ekspozycji.
 • Zaleca się użycie statywu w celu zmniejszenia rozmycia.
 • Jeśli używasz opcjonalnego pilota zdalnego sterowania ML-L7 , fotografowanie w czasie będzie wykonywane nawet podczas fotografowania przy długiej ekspozycji.