Selektor trybu

Za pomocą wybieraka trybu wybierz, czy czas otwarcia migawki i/lub przysłonę można regulować ręcznie, czy też mają być ustawiane automatycznie przez aparat.

Korzystanie z wybieraka trybu

Użyj wybieraka trybu, aby wybrać tryb fotografowania.

TrybOpis
AUTOMATYCZNIE ( b )AutomatycznyProsty tryb „wyceluj i zrób zdjęcie”, w którym aparat odpowiada za ustawienia (Fotografowanie ( b auto) ,Nagrywanie filmów ( b auto) ).
PZaprogramowany automatAparat ustawia czas otwarcia migawki i przysłonę w celu uzyskania optymalnej ekspozycji.
SAutomatyka z preselekcją migawkiSłuży do zamrożenia lub rozmycia ruchu. Ty wybierasz czas otwarcia migawki; aparat wybiera przysłonę w celu uzyskania najlepszych rezultatów.
AAutomatyka z preselekcją przysłonySłuży do rozmywania tła lub ustawiania ostrości zarówno pierwszego planu, jak i tła. Ty wybierasz przysłonę; aparat wybiera czas otwarcia migawki w celu uzyskania najlepszych rezultatów.
MpodręcznikKontrolujesz zarówno czas otwarcia migawki, jak i przysłonę. Ustaw czas otwarcia migawki na „bulb” lub „time” w przypadku długich ekspozycji.

P (automatyka programowa)

 • W tym trybie aparat automatycznie dostosowuje czas otwarcia migawki i przysłonę zgodnie z wbudowanym programem, aby zapewnić optymalną ekspozycję w większości sytuacji.
 • Różne kombinacje czasu otwarcia migawki i przysłony, które zapewniają tę samą ekspozycję, można wybrać, obracając głównym pokrętłem sterującym („fleksja programu”).
  • Podczas działania elastycznego programu wyświetlany jest wskaźnik elastycznego programu ( U ).
  • Aby przywrócić domyślne ustawienia czasu otwarcia migawki i przysłony, obracaj głównym pokrętłem sterującym, aż wskaźnik zniknie. Elastyczny program kończy się również po obróceniu wybieraka trybu do innego ustawienia lub wyłączeniu aparatu.

S (automatyka z preselekcją czasu)

 • W trybie automatyki z preselekcją czasu to Ty wybierasz czas otwarcia migawki, a aparat automatycznie dostosowuje przysłonę w celu uzyskania optymalnej ekspozycji. Wybierz krótkie czasy otwarcia migawki, aby „zamrozić” ruch, lub długie czasy otwarcia migawki, aby zasugerować ruch poprzez rozmycie poruszających się obiektów.
 • Obróć pokrętło czasu otwarcia migawki, aby ustawić czas otwarcia migawki.
 • Aby wybrać [ X ] lub [ T ] albo zmienić z [ 1/3STEP ], [ X ], [ T ] lub [ B ], obróć, naciskając przycisk zwalniania blokady pokrętła czasu otwarcia migawki.
  11/4000 s–1/2 s
  21–4 s (czerwony tekst)
  3X (Synchronizacja lampy błyskowej) (e1: Szybkość synchronizacji lampy błyskowej )
  41/3 KROK (1/3 kroku) (Wybieranie czasu otwarcia migawki w krokach co 1/3 (tryby S i M) )
 • W trybie S długie czasy ekspozycji (Długie ekspozycje ) nie są dostępne, nawet jeśli pokrętło czasu otwarcia migawki jest ustawione na [ B ] (Bulb) lub [ T ] (Czas). Aby wykonać zdjęcia z długimi czasami ekspozycji, wybierz tryb M .

Wybieranie czasu otwarcia migawki w krokach co 1/3 (tryby S i M)

Jeśli pokrętło czasu otwarcia migawki jest ustawione na [ 1/3STEP ], do zmiany czasu otwarcia migawki można użyć głównego pokrętła sterowania.

 • Czas otwarcia migawki można ustawić w zakresie od 1/4000 do 30 s w krokach co 1/3 lub [ X ]. W trybie M można również wybrać opcję [ B ] (czas B) lub [ T ] (czas).
 • Czas otwarcia migawki można ustawić w sposób inny niż pokrętło czasu otwarcia migawki w następujący sposób.

A (automatyka z preselekcją przysłony)

 • W trybie automatyki z preselekcją przysłony to Ty wybierasz przysłonę, a aparat automatycznie dostosowuje czas otwarcia migawki w celu uzyskania optymalnej ekspozycji.
 • Przysłonę można regulować, obracając przednim pokrętłem sterującym.
 • Minimalne i maksymalne wartości przysłony różnią się w zależności od obiektywu.

Ustawienia ekspozycji w trybie wideo

Podczas nagrywania można dostosować następujące ustawienia wideo:

TrybOtwórPrędkośćCzułość ISO
P , S 12
A42
M4443
 1. Kontrola ekspozycji w trybie fotografowania S jest taka sama jak w trybie P .
 2. Górną granicę czułości ISO można wybrać za pomocą pozycji [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Maksymalna czułość ] w menu nagrywania wideo.
 3. Jeśli wybrano opcję [ Wł. ] dla opcji [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Automatyczny dobór ISO (tryb M) ] w menu nagrywania wideo, górny limit czułości ISO można wybrać za pomocą opcji [ Maksymalna czułość ].

M (ręczny)

 • Kontrolujesz zarówno czas otwarcia migawki, jak i przysłonę. Wybierz ten tryb w przypadku fotografowania obiektów z długimi czasami naświetlania, takich jak fajerwerki lub nocne niebo (fotografia „Bulb” lub „Czas”,Długie ekspozycje ).
 • Czas otwarcia migawki ( w ) i przysłonę ( e ) można regulować w odniesieniu do wskaźników ekspozycji ( q ).

Szybkość migawki

 • Obróć pokrętło czasu otwarcia migawki, aby ustawić czas otwarcia migawki.
 • Aby wybrać [ X ] lub [ T ] albo zmienić z [ 1/3STEP ], [ X ], [ T ] lub [ B ], obracaj, naciskając przycisk zwalniania blokady pokrętła czasu otwarcia migawki.
 • Jeśli pokrętło czasu otwarcia migawki jest ustawione na [ 1/3STEP ], do zmiany czasu otwarcia migawki można użyć głównego pokrętła sterowania. Czas otwarcia migawki można również ustawić na 15 s lub 30 s (Wybieranie czasu otwarcia migawki w krokach co 1/3 (tryby S i M) ).
11/4000 s–1/2 s
21–4 s (czerwony tekst)
3B (żarówka) (Długie ekspozycje )
4T (czas) (Długie ekspozycje )
5X (Synchronizacja lampy błyskowej) (e1: Szybkość synchronizacji lampy błyskowej )
61/3 KROK (1/3 kroku) (Wybieranie czasu otwarcia migawki w krokach co 1/3 (tryby S i M) )

Otwór

 • Przysłonę można regulować, obracając przednim pokrętłem sterującym.
 • Minimalne i maksymalne wartości przysłony różnią się w zależności od obiektywu.

Wskaźniki ekspozycji

 • Różnica między wartością ekspozycji wynikającą z kombinacji ustawień czasu otwarcia migawki, przysłony i czułości ISO a odpowiednią wartością ekspozycji zmierzoną przez aparat jest wyświetlana na monitorze iw wizjerze. Te „wskaźniki ekspozycji” są wyświetlane w następujący sposób.
  WyświetlaczOptymalna ekspozycjaNiedoświetlony o 1/3 EVPrześwietlony o ponad 3 1 / 3 EV
  Monitor
  Wizjer
 • Jeśli kompensacja ekspozycji została przeprowadzona w trybie M , wartość odniesienia dla prawidłowej ekspozycji na wskaźniku ekspozycji ulegnie zmianie.

Ostrzeżenie o ekspozycji

Wyświetlacze będą migać, jeśli wybrane ustawienia przekroczą limity systemu pomiaru ekspozycji.

Przedłużenie czasu otwarcia migawki

Jeśli ustawienie osobiste d5 [ Wydłużone czasy otwarcia migawki (M) ] jest ustawione na [ Włącz ], można wybrać czas otwarcia migawki do 900 s (15 min) w trybie M , gdy pokrętło czasu otwarcia migawki jest ustawione na [ 1/3STEP ].

 • Jeśli wydłużysz czas otwarcia migawki, wskaźnik ekspozycji nie będzie wyświetlany.

Automatyczny dobór czułości ISO (tryb M)

Jeśli automatyczny dobór ISO (Ustawienia czułości ISO ,Ustawienia czułości ISO ) jest włączona, czułość ISO zostanie automatycznie dostosowana w celu uzyskania optymalnej ekspozycji przy wybranym czasie otwarcia migawki i przysłonie.

Długie ekspozycje

Aparat oferuje dwie opcje długich ekspozycji: „Bulb” i „Time”. Długie czasy naświetlania mogą być używane do fotografowania sztucznych ogni, nocnej scenerii, gwiazd lub ruchomych świateł.

Zdjęcie z 35-sekundową ekspozycją przy czasie otwarcia migawki „Bulb” i przysłonie f/25
Szybkość migawkiOpis
ŻarówkaMigawka pozostaje otwarta, dopóki spust migawki jest wciśnięty.
CzasEkspozycja rozpoczyna się wraz z naciśnięciem spustu migawki i kończy się po drugim naciśnięciu spustu migawki.
 1. Trzymaj aparat stabilnie, na przykład używając statywu.
 2. Obróć wybierak trybu w położenie M.
 3. Obróć pokrętło czasu otwarcia migawki i ustaw czas otwarcia migawki na Bulb („Bulb”) lub Czas („Time”).
  Żarówka
  Czas
  • Jeśli pokrętło czasu otwarcia migawki jest ustawione na [ 1/3STEP ], użyj głównego pokrętła sterowania, aby ustawić je na B lub Czas.
 4. Ustaw ostrość i rozpocznij ekspozycję.
  • „Bulb” : Naciśnij spust migawki do końca, aby rozpocząć ekspozycję. Trzymaj spust migawki wciśnięty podczas ekspozycji.
  • „Time” : Naciśnij spust migawki do końca, aby rozpocząć ekspozycję.
 5. Zakończ ekspozycję.
  • „Bulb” : Zdejmij palec ze spustu migawki.
  • „Time” : Naciśnij spust migawki do końca po raz drugi.

Długie ekspozycje

 • Zwróć uwagę, że przy długich czasach naświetlania mogą pojawiać się „szumy” (jasne punkty, losowo rozmieszczone jasne piksele lub mgła).
 • Jasne punkty i mgłę można zredukować, wybierając opcję [ Wł. ] dla opcji [ Red.sz.dł.naśw .] w menu fotografowania.
 • Firma Nikon zaleca używanie w pełni naładowanego akumulatora lub opcjonalnego zasilacza sieciowego, aby zapobiec utracie mocy podczas długich czasów naświetlania.
 • Zaleca się użycie statywu w celu zmniejszenia rozmycia.
 • W przypadku korzystania z opcjonalnego pilota zdalnego sterowania ML-L7 fotografowanie z czasem będzie wykonywane nawet podczas fotografowania w trybie Bulb.