Wersja oprogramowania

  1. Przycisk G
  2. B menu ustawień

Wyświetl aktualną wersję oprogramowania aparatu. Jeśli na karcie pamięci znajduje się nowe oprogramowanie układowe aparatu, można je zaktualizować.

Aktualizacja oprogramowania

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe aparatu, możesz użyć komputera lub urządzenia inteligentnego.

  • Podczas korzystania z komputera : Możesz sprawdzić, czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania układowego w Centrum pobierania firmy Nikon. Aby zapoznać się z procedurą aktualizacji, odwiedź witrynę pobierania oprogramowania układowego.
  • W przypadku korzystania z urządzenia inteligentnego : Jeśli aparat i urządzenie inteligentne są już sparowane za pomocą aplikacji SnapBridge , aplikacja powiadomi Cię, gdy pojawi się nowe oprogramowanie układowe aparatu. Następnie możesz przesłać oprogramowanie układowe na kartę pamięci w aparacie za pomocą urządzenia inteligentnego. Procedura aktualizacji znajduje się w pomocy online aplikacji SnapBridge . Czas powiadomienia może różnić się od czasu publikacji aktualizacji w Centrum pobierania firmy Nikon.