Wyświetlacze aparatu

W celach ilustracyjnych, wyświetlacze są pokazane z zapalonymi wszystkimi wskaźnikami.

Monitor

Tryb fotograficzny

1Tryb fotografowania ( Przełącznik trybu )
2Elastyczny wskaźnik programu ( P (automatyka programowa) )
3Ramki pola AF (tryb pola AF )
4Tryb lampy błyskowej (tryby lampy błyskowej )
5Wskaźnik interwalometru (Fotografowanie z interwalometrem )
1 ikona ( 1 ikona )
Wskaźnik „Brak karty pamięci” ( Wkładanie baterii i karty pamięci , Brak karty pamięci )
6Tryb zwolnienia ( tryb zwolnienia )
7Punkt ostrości ( Fotografowanie ( b auto ) , Tryb pola AF )
8Tryb ostrości ( tryb ostrości )
9Tryb pola AF (tryb pola AF)
10Aktywna funkcja D-Lighting ( Aktywna funkcja D-Lighting )
11Picture Control ( Ustaw Picture Control )
12Wskaźnik połączenia Bluetooth ( Połącz z urządzeniem inteligentnym )
Tryb samolotowy ( tryb samolotowy )

13Balans bieli ( Balans bieli , Balans bieli , Balans bieli )
14Obszar obrazu ( Wybierz obszar obrazu )
15Rozmiar obrazu ( Rozmiar obrazu )
16Jakość obrazu ( Jakość obrazu )
17ikona i ( menu i )
18Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )
Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )
Wskaźnik braketingu ADL ( braketing ADL )
Wskaźnik HDR ( Wykonywanie zdjęć HDR )
Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )
19Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )
Liczba zdjęć w sekwencji braketingu balansu bieli ( braketing balansu bieli )
Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ADL ( braketing ADL )
Różnica ekspozycji HDR ( Wykonywanie zdjęć HDR )
Liczba wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )
20Wskaźnik ekspozycji
Ekspozycja ( Wskaźniki ekspozycji )
Kompensacja ekspozycji ( pokrętło kompensacji ekspozycji )
Autobraketing ( Autobraketing )

21Wskaźnik gotowości lampy ( Korzystanie z lampy błyskowej w aparacie )
22„k” (pojawia się, gdy pamięć pozostaje na ponad 1000 zdjęć; liczba pozostałych zdjęć )
23Liczba pozostałych zdjęć ( liczba pozostałych zdjęć , pojemność karty pamięci )
24Wskaźnik połączenia Wi-Fi ( połączenie Wi-Fi )
Wskaźnik połączenia zdalnego sterowania ( Łączenie po raz pierwszy: parowanie )
25Czułość ISO ( Pokrętło czułości ISO )
26Wskaźnik czułości ISO ( Pokrętło czułości ISO )
Automatyczny wskaźnik czułości ISO (ustawienia czułości ISO )
27Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Pokrętło kompensacji ekspozycji )
28Wskaźnik kompensacji błysku (Kompensacja błysku )
29AF ze śledzeniem obiektu ( AF ze śledzeniem obiektu )
30Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręczna) )
31Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczna) )
32Wskaźnik synchronizacji błysku ( e1: Czas synchronizacji błysku )
33Wskaźnik blokady FV (blokada FV )
34Pomiar ( Pomiar )
35Blokada automatycznej ekspozycji (AE) ( Blokada ekspozycji )

36Wskaźnik baterii (poziom baterii )
37Zasilanie przez USB ( Zasilanie przez USB )
38Wykrywanie migotania (fotografowanie z redukcją migotania )
39Typ żaluzji ( d4: Typ żaluzji )
Cicha fotografia ( Cicha fotografia )
40Tryb opóźnienia ekspozycji ( d3: tryb opóźnienia ekspozycji )
41Wskaźnik ostrości ( ręczne ustawianie ostrości )
42Redukcja drgań ( redukcja drgań )
43Fotografowanie dotykowe ( sterowanie dotykowe, migawka dotykowa )
44Wskaźnik podglądu na żywo ( d7: Zastosuj ustawienia do podglądu na żywo )
45Ostrzeżenie o temperaturze

Ostrzeżenia o temperaturze

  • Jeśli temperatura aparatu wzrośnie, zostanie wyświetlone ostrzeżenie o temperaturze i licznik czasu. Gdy licznik czasu osiągnie zero, ekran fotografowania zostanie wyłączony.
  • Licznik zmienia kolor na czerwony po osiągnięciu trzydziestego drugiego znaku. W niektórych przypadkach licznik czasu może zostać wyświetlony natychmiast po włączeniu aparatu.

Nie włożono karty pamięci

Jeśli nie włożono karty pamięci, na ekranie fotografowania pojawi się wskaźnik „brak karty pamięci” i [–E–] .


Wyświetlacz informacyjny

1Tryb fotografowania ( Przełącznik trybu )
2Elastyczny wskaźnik programu ( P (automatyka programowa) )
3Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczna) )
4Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręczna) )
5Wskaźnik ekspozycji
Ekspozycja ( Wskaźniki ekspozycji )
Kompensacja ekspozycji ( pokrętło kompensacji ekspozycji )
Braketing ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )
Braketing balansu bieli ( braketing balansu bieli )
Braketing ADL ( braketing ADL )
6Wskaźnik synchronizacji błysku ( e1: Czas synchronizacji błysku )

7Wskaźnik kompensacji błysku (Kompensacja błysku )
8Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Pokrętło kompensacji ekspozycji )
Wartość kompensacji ekspozycji ( pokrętło kompensacji ekspozycji )
9Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )
Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )
Wskaźnik braketingu ADL ( braketing ADL )
Wskaźnik HDR ( Wykonywanie zdjęć HDR )
Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )
10„k” (pojawia się, gdy pamięć pozostaje na ponad 1000 zdjęć; liczba pozostałych zdjęć )
11Liczba pozostałych zdjęć ( liczba pozostałych zdjęć , pojemność karty pamięci )
12ikona i ( menu i )
13Czułość ISO ( Pokrętło czułości ISO )
14Wskaźnik czułości ISO ( Pokrętło czułości ISO )
Automatyczny wskaźnik czułości ISO (ustawienia czułości ISO )
15Wskaźnik blokady FV (blokada FV )
16Blokada automatycznej ekspozycji (AE) ( Blokada ekspozycji )

17Wskaźnik połączenia Bluetooth ( Połącz z urządzeniem inteligentnym )
Tryb samolotowy ( tryb samolotowy )
18Wskaźnik połączenia Wi-Fi ( połączenie Wi-Fi )
Wskaźnik połączenia zdalnego sterowania ( Łączenie po raz pierwszy: parowanie )
19Wskaźnik redukcji szumów przy długiej ekspozycji ( NR przy długiej ekspozycji )
20Typ żaluzji ( d4: Typ żaluzji )
Cicha fotografia ( Cicha fotografia )
21Tryb opóźnienia ekspozycji ( d3: tryb opóźnienia ekspozycji )
22Wskaźnik interwalometru (Fotografowanie z interwalometrem )
1 ikona ( 1 ikona )
23Tryb sterowania lampą błyskową (tryb sterowania lampą błyskową )
24Wskaźnik „Beep” ( opcje sygnału dźwiękowego )
25Wskaźnik baterii (poziom baterii )
26Zasilanie przez USB ( Zasilanie przez USB )
27Połączenie Wi-Fi (połączenie Wi-Fi )
28Tryb zwolnienia ( tryb zwolnienia )
29Tryb pola AF (tryb pola AF)
30Tryb ostrości ( tryb ostrości )
31Redukcja drgań ( redukcja drgań )
32Aktywna funkcja D-Lighting ( Aktywna funkcja D-Lighting )
33Pomiar ( Pomiar )
34Rozmiar obrazu ( Rozmiar obrazu )
35Balans bieli ( Balans bieli , Balans bieli , Balans bieli )
36Ustaw Picture Control ( Ustaw Picture Control )
37Jakość obrazu ( Jakość obrazu )
38Tryb lampy błyskowej (tryby lampy błyskowej )
39Ostrzeżenie o temperaturze

Tryb wideo

1Wskaźnik nagrywania ( Nagrywanie filmów ( b auto) )
Wskaźnik „Brak wideo” ( Ikona 0 )
2Zewnętrzna kontrola nagrywania ( Rejestratory )
3Rozmiar i szybkość klatek/Jakość wideo ( Rozmiar i szybkość klatek/Jakość wideo )
4Pozostały czas ( Nagrywanie filmów ( b auto) )
5Kod czasowy ( kod czasowy )
6Nazwa pliku ( Nazwy plików )
7Redukcja szumu wiatru (redukcja szumu wiatru )
8Tryb wyzwalania migawki (zdjęcia; tryb wyzwalania migawki (zapisywanie klatki) )
9Poziom dźwięku ( czułość mikrofonu )
10Czułość mikrofonu ( Czułość mikrofonu )
11Pasmo przenoszenia ( Pasmo przenoszenia )
12Elektroniczny wskaźnik VR ( Elektroniczna VR )
13Ekran prześwietlenia ( g5: Ekran prześwietlenia )

Wizjer

Tryb fotograficzny

1Wskaźnik baterii (poziom baterii )
2Redukcja drgań ( redukcja drgań )
3Tryb lampy błyskowej (tryby lampy błyskowej )
4Tryb zwolnienia ( tryb zwolnienia )
5Tryb ostrości ( tryb ostrości )
6Tryb pola AF (tryb pola AF)
7Aktywna funkcja D-Lighting ( Aktywna funkcja D-Lighting )
8Picture Control ( Ustaw Picture Control )
9Balans bieli ( Balans bieli , Balans bieli , Balans bieli )
10Jakość obrazu ( Jakość obrazu )
11Rozmiar obrazu ( Rozmiar obrazu )
12Obszar obrazu ( Wybierz obszar obrazu )

13Wskaźnik połączenia Bluetooth ( Połącz z urządzeniem inteligentnym )
Tryb samolotowy ( tryb samolotowy )
14Wskaźnik połączenia Wi-Fi ( połączenie Wi-Fi )
Wskaźnik połączenia zdalnego sterowania ( Łączenie po raz pierwszy: parowanie )
15Punkt ostrości ( Fotografowanie ( b auto ) , Tryb pola AF )
16Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )
Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )
Wskaźnik braketingu ADL ( braketing ADL )
Wskaźnik HDR ( Wykonywanie zdjęć HDR )
Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )
17AF ze śledzeniem obiektu ( AF ze śledzeniem obiektu )
18Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )
Liczba zdjęć w sekwencji braketingu balansu bieli ( braketing balansu bieli )
Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ADL ( braketing ADL )
Różnica ekspozycji HDR ( Wykonywanie zdjęć HDR )
Liczba wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

19Wskaźnik gotowości lampy ( Korzystanie z lampy błyskowej w aparacie )
20„k” (pojawia się, gdy pamięć pozostaje na ponad 1000 zdjęć; liczba pozostałych zdjęć )
21Liczba pozostałych zdjęć ( liczba pozostałych zdjęć , pojemność karty pamięci )
22Czułość ISO ( Pokrętło czułości ISO )
23Wskaźnik czułości ISO ( Pokrętło czułości ISO )
Automatyczny wskaźnik czułości ISO (ustawienia czułości ISO )
24Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Pokrętło kompensacji ekspozycji )
25Wskaźnik kompensacji błysku (Kompensacja błysku )
26Wskaźnik ekspozycji
Ekspozycja ( Wskaźniki ekspozycji )
Kompensacja ekspozycji ( pokrętło kompensacji ekspozycji )
Autobraketing ( Autobraketing )
27Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręczna) )
28Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczna) )
29Wskaźnik synchronizacji błysku ( e1: Czas synchronizacji błysku )
30Blokada automatycznej ekspozycji (AE) ( Blokada ekspozycji )
31Elastyczny wskaźnik programu ( P (automatyka programowa) )
32Tryb fotografowania ( Przełącznik trybu )
33Pomiar ( Pomiar )

34Wskaźnik ostrości ( ręczne ustawianie ostrości )
35Wskaźnik blokady FV (blokada FV )
36Tryb opóźnienia ekspozycji ( d3: tryb opóźnienia ekspozycji )
37Typ żaluzji ( d4: Typ żaluzji )
Cicha fotografia ( Cicha fotografia )
38Wykrywanie migotania (fotografowanie z redukcją migotania )
39Wskaźnik interwalometru (Fotografowanie z interwalometrem )
1 ikona ( 1 ikona )
Wskaźnik „Brak karty pamięci” ( Wkładanie baterii i karty pamięci , Brak karty pamięci )
40Ostrzeżenie o temperaturze
41Ramki pola AF (tryb pola AF )
42Wskaźnik podglądu na żywo ( d7: Zastosuj ustawienia do podglądu na żywo )

Tryb wideo

1Elektroniczny wskaźnik VR ( Elektroniczna VR )
2Rozmiar i szybkość klatek/Jakość wideo ( Rozmiar i szybkość klatek/Jakość wideo )
3Nazwa pliku ( Nazwy plików )
4Zewnętrzna kontrola nagrywania ( Rejestratory )
5Wskaźnik nagrywania ( Nagrywanie filmów ( b auto) )
Wskaźnik „Brak wideo” ( Ikona 0 )
6Kod czasowy ( kod czasowy )
7Pozostały czas ( Nagrywanie filmów ( b auto) )
8Tryb wyzwalania migawki (zdjęcia; tryb wyzwalania migawki (zapisywanie klatki) )
9Poziom dźwięku ( czułość mikrofonu )
10Czułość mikrofonu ( Czułość mikrofonu )
11Pasmo przenoszenia ( Pasmo przenoszenia )
12Redukcja szumu wiatru (redukcja szumu wiatru )
13Ekran prześwietlenia ( g5: Ekran prześwietlenia )