Wyświetlacze aparatu

W celach ilustracyjnych wyświetlacze są pokazane ze świecącymi wszystkimi wskaźnikami.

Monitor

Tryb fotograficzny

1Tryb strzelania (Selektor trybu )
2Elastyczny wskaźnik programu (P (automatyka programowa) )
3Ramki pola AF (Tryb pola AF )
4Tryb z błyskiem (Tryby lampy błyskowej )
5Wskaźnik timera interwałowego (Fotografowanie z timerem interwałowym )
1 ikona (Ikona 1 )
Wskaźnik „Brak karty pamięci” (Wkładanie baterii i karty pamięci ,Nie włożono karty pamięci )
6Tryb wyzwalania (Tryb zwolnienia )
7Punkt ostrości (Fotografowanie ( b auto) ,Tryb pola AF )
8Tryb ostrości (Tryb ostrości )
9Tryb pola AF (Tryb pola AF )
10Aktywna funkcja D-Lighting (Aktywna funkcja D-Lighting )
11Przetwarzanie obrazu (Ustaw przetwarzanie obrazu )
12Wskaźnik połączenia Bluetooth (Połącz z urządzeniem inteligentnym )
Tryb samolotowy (Tryb samolotowy )

13Balans bieli (Balans bieli ,Balans bieli ,Balans bieli )
14Obszar obrazu (Wybierz obszar obrazu )
15Rozmiar obrazu (Rozmiar obrazu )
16Jakość obrazu (Jakość obrazu )
17i ikona (Menu i )
18Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Bracketing ekspozycji i mocy błysku )
Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Bracketing balansu bieli )
Wskaźnik braketingu ADL ( Bracketing ADL )
Wskaźnik HDR ( Robienie zdjęć HDR )
Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )
19Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Bracketing ekspozycji i mocy błysku )
Liczba zdjęć w sekwencji braketingu balansu bieli ( Bracketing balansu bieli )
Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ADL ( Bracketing ADL )
Różnica ekspozycji HDR ( Robienie zdjęć HDR )
Liczba wielokrotnych ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )
20Wskaźnik ekspozycji
Narażenie (Wskaźniki ekspozycji )
Kompensacja ekspozycji (Pokrętło kompensacji ekspozycji )
Autobracketing (Autobracketing )

21Wskaźnik gotowości lampy (Korzystanie z lampy błyskowej w aparacie )
22„k” (pojawia się, gdy pozostaje pamięć na ponad 1000 ekspozycji;Liczba pozostałych ekspozycji )
23Liczba pozostałych ekspozycji (Liczba pozostałych ekspozycji ,Pojemność karty pamięci )
24Wskaźnik połączenia Wi-Fi (Połączenie WiFi )
Wskaźnik połączenia pilota zdalnego sterowania (Łączenie po raz pierwszy: Parowanie )
25Czułość ISO (Pokrętło czułości ISO )
26Wskaźnik czułości ISO (Pokrętło czułości ISO )
Wskaźnik automatycznej czułości ISO (Ustawienia czułości ISO )
27Wskaźnik kompensacji ekspozycji (Pokrętło kompensacji ekspozycji )
28Wskaźnik kompensacji błysku (Kompensacja błysku )
29AF ze śledzeniem obiektu (AF ze śledzeniem obiektu )
30Przysłona (A (automatyka z preselekcją przysłony) ,M (ręczny) )
31Szybkość migawki (S (automatyka z preselekcją czasu) ,M (ręczny) )
32Wskaźnik synchronizacji lampy błyskowej (e1: Szybkość synchronizacji lampy błyskowej )
33Wskaźnik blokady mocy błysku (blokada mocy błysku )
34Pomiar (Dozowanie )
35Blokada automatycznej ekspozycji (AE) (Blokada ekspozycji )

36Wskaźnik baterii (Poziom baterii )
37Zasilanie USB (Zasilanie USB )
38Wykrywanie migotania (Fotografowanie z redukcją migotania )
39Typ migawki (d4: Typ migawki )
Cicha fotografia (Cicha fotografia )
40Tryb opóźnienia ekspozycji (d3: Tryb opóźnienia ekspozycji )
41Wskaźnik ostrości (Ręczne ustawianie ostrości )
42Redukcja wibracji (Redukcja wibracji )
43Strzelanie dotykiem (Sterowanie dotykowe ,Migawka dotykowa )
44Wskaźnik podglądu na żywo (d7: Zastosuj ustawienia do podglądu na żywo )
45Ostrzeżenie o temperaturze

Ostrzeżenia dotyczące temperatury

  • Jeśli temperatura aparatu wzrośnie, zostanie wyświetlone ostrzeżenie o temperaturze i zegar odliczający w dół. Gdy licznik czasu osiągnie zero, ekran fotografowania wyłączy się.
  • Licznik czasu zmienia kolor na czerwony, gdy osiągnięty zostanie znak trzydziestej sekundy. W niektórych przypadkach samowyzwalacz może zostać wyświetlony natychmiast po włączeniu aparatu.

Nie włożono karty pamięci

Jeśli nie włożono karty pamięci, na ekranie fotografowania pojawi się wskaźnik „brak karty pamięci” i [–E–] .


Wyświetlacz informacyjny

1Tryb strzelania (Selektor trybu )
2Elastyczny wskaźnik programu (P (automatyka programowa) )
3Szybkość migawki (S (automatyka z preselekcją czasu) ,M (ręczny) )
4Przysłona (A (automatyka z preselekcją przysłony) ,M (ręczny) )
5Wskaźnik ekspozycji
Narażenie (Wskaźniki ekspozycji )
Kompensacja ekspozycji (Pokrętło kompensacji ekspozycji )
Braketing ekspozycji i mocy błysku ( Bracketing ekspozycji i mocy błysku )
Bracketing balansu bieli ( Bracketing balansu bieli )
Bracketing ADL ( Bracketing ADL )
6Wskaźnik synchronizacji lampy błyskowej (e1: Szybkość synchronizacji lampy błyskowej )

7Wskaźnik kompensacji błysku (Kompensacja błysku )
8Wskaźnik kompensacji ekspozycji (Pokrętło kompensacji ekspozycji )
Wartość kompensacji ekspozycji (Pokrętło kompensacji ekspozycji )
9Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Bracketing ekspozycji i mocy błysku )
Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Bracketing balansu bieli )
Wskaźnik braketingu ADL ( Bracketing ADL )
Wskaźnik HDR ( Robienie zdjęć HDR )
Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )
10„k” (pojawia się, gdy pozostaje pamięć na ponad 1000 ekspozycji;Liczba pozostałych ekspozycji )
11Liczba pozostałych ekspozycji (Liczba pozostałych ekspozycji ,Pojemność karty pamięci )
12i ikona (Menu i )
13Czułość ISO (Pokrętło czułości ISO )
14Wskaźnik czułości ISO (Pokrętło czułości ISO )
Wskaźnik automatycznej czułości ISO (Ustawienia czułości ISO )
15Wskaźnik blokady mocy błysku (blokada mocy błysku )
16Blokada automatycznej ekspozycji (AE) (Blokada ekspozycji )

17Wskaźnik połączenia Bluetooth (Połącz z urządzeniem inteligentnym )
Tryb samolotowy (Tryb samolotowy )
18Wskaźnik połączenia Wi-Fi (Połączenie WiFi )
Wskaźnik połączenia pilota zdalnego sterowania (Łączenie po raz pierwszy: Parowanie )
19Wskaźnik redukcji szumów przy długim czasie ekspozycji (Długa ekspozycja NR )
20Typ migawki (d4: Typ migawki )
Cicha fotografia (Cicha fotografia )
21Tryb opóźnienia ekspozycji (d3: Tryb opóźnienia ekspozycji )
22Wskaźnik timera interwałowego (Fotografowanie z timerem interwałowym )
1 ikona (Ikona 1 )
23Tryb sterowania lampą błyskową (Tryb sterowania lampą błyskową )
24Wskaźnik sygnału dźwiękowego (Opcje sygnału dźwiękowego )
25Wskaźnik baterii (Poziom baterii )
26Zasilanie USB (Zasilanie USB )
27Połączenie WiFi (Połączenie WiFi )
28Tryb wyzwalania (Tryb zwolnienia )
29Tryb pola AF (Tryb pola AF )
30Tryb ostrości (Tryb ostrości )
31Redukcja wibracji (Redukcja wibracji )
32Aktywna funkcja D-Lighting (Aktywna funkcja D-Lighting )
33Pomiar (Dozowanie )
34Rozmiar obrazu (Rozmiar obrazu )
35Balans bieli (Balans bieli ,Balans bieli ,Balans bieli )
36Ustaw przetwarzanie obrazu (Ustaw przetwarzanie obrazu )
37Jakość obrazu (Jakość obrazu )
38Tryb z błyskiem (Tryby lampy błyskowej )
39Ostrzeżenie o temperaturze

Tryb wideo

1Wskaźnik nagrywania (Nagrywanie filmów ( b auto) )
Wskaźnik „Brak wideo” (Ikona 0 )
2Zewnętrzna kontrola nagrywania (Rejestratory )
3Rozmiar i szybkość klatek/Jakość wideo (Rozmiar klatki i szybkość/Jakość wideo )
4Pozostały czas (Nagrywanie filmów ( b auto) )
5kod czasowy (Kod czasowy )
6Nazwa pliku (Nazewnictwo plików )
7Redukcja szumu wiatru (Redukcja szumu wiatru )
8Tryb wyzwalania migawki (zdjęcia;Tryb wyzwalania (zapisz klatkę) )
9Poziom głośności (Czułość mikrofonu )
10Czułość mikrofonu (Czułość mikrofonu )
11Pasmo przenoszenia (Pasmo przenoszenia )
12Elektroniczny wskaźnik VR (Elektroniczna wirtualna rzeczywistość )
13Podświetl wyświetlacz (g5: Wyświetlanie podświetlenia )

Wizjer

Tryb fotograficzny

1Wskaźnik baterii (Poziom baterii )
2Redukcja wibracji (Redukcja wibracji )
3Tryb z błyskiem (Tryby lampy błyskowej )
4Tryb wyzwalania (Tryb zwolnienia )
5Tryb ostrości (Tryb ostrości )
6Tryb pola AF (Tryb pola AF )
7Aktywna funkcja D-Lighting (Aktywna funkcja D-Lighting )
8Przetwarzanie obrazu (Ustaw przetwarzanie obrazu )
9Balans bieli (Balans bieli ,Balans bieli ,Balans bieli )
10Jakość obrazu (Jakość obrazu )
11Rozmiar obrazu (Rozmiar obrazu )
12Obszar obrazu (Wybierz obszar obrazu )

13Wskaźnik połączenia Bluetooth (Połącz z urządzeniem inteligentnym )
Tryb samolotowy (Tryb samolotowy )
14Wskaźnik połączenia Wi-Fi (Połączenie WiFi )
Wskaźnik połączenia pilota zdalnego sterowania (Łączenie po raz pierwszy: Parowanie )
15Punkt ostrości (Fotografowanie ( b auto) ,Tryb pola AF )
16Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Bracketing ekspozycji i mocy błysku )
Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Bracketing balansu bieli )
Wskaźnik braketingu ADL ( Bracketing ADL )
Wskaźnik HDR ( Robienie zdjęć HDR )
Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )
17AF ze śledzeniem obiektu (AF ze śledzeniem obiektu )
18Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Bracketing ekspozycji i mocy błysku )
Liczba zdjęć w sekwencji braketingu balansu bieli ( Bracketing balansu bieli )
Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ADL ( Bracketing ADL )
Różnica ekspozycji HDR ( Robienie zdjęć HDR )
Liczba wielokrotnych ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

19Wskaźnik gotowości lampy (Korzystanie z lampy błyskowej w aparacie )
20„k” (pojawia się, gdy pozostaje pamięć na ponad 1000 ekspozycji;Liczba pozostałych ekspozycji )
21Liczba pozostałych ekspozycji (Liczba pozostałych ekspozycji ,Pojemność karty pamięci )
22Czułość ISO (Pokrętło czułości ISO )
23Wskaźnik czułości ISO (Pokrętło czułości ISO )
Wskaźnik automatycznej czułości ISO (Ustawienia czułości ISO )
24Wskaźnik kompensacji ekspozycji (Pokrętło kompensacji ekspozycji )
25Wskaźnik kompensacji błysku (Kompensacja błysku )
26Wskaźnik ekspozycji
Narażenie (Wskaźniki ekspozycji )
Kompensacja ekspozycji (Pokrętło kompensacji ekspozycji )
Autobracketing (Autobracketing )
27Przysłona (A (automatyka z preselekcją przysłony) ,M (ręczny) )
28Szybkość migawki (S (automatyka z preselekcją czasu) ,M (ręczny) )
29Wskaźnik synchronizacji lampy błyskowej (e1: Szybkość synchronizacji lampy błyskowej )
30Blokada automatycznej ekspozycji (AE) (Blokada ekspozycji )
31Elastyczny wskaźnik programu (P (automatyka programowa) )
32Tryb strzelania (Selektor trybu )
33Pomiar (Dozowanie )

34Wskaźnik ostrości (Ręczne ustawianie ostrości )
35Wskaźnik blokady mocy błysku (blokada mocy błysku )
36Tryb opóźnienia ekspozycji (d3: Tryb opóźnienia ekspozycji )
37Typ migawki (d4: Typ migawki )
Cicha fotografia (Cicha fotografia )
38Wykrywanie migotania (Fotografowanie z redukcją migotania )
39Wskaźnik timera interwałowego (Fotografowanie z timerem interwałowym )
1 ikona (Ikona 1 )
Wskaźnik „Brak karty pamięci” (Wkładanie baterii i karty pamięci ,Nie włożono karty pamięci )
40Ostrzeżenie o temperaturze
41Ramki pola AF (Tryb pola AF )
42Wskaźnik podglądu na żywo (d7: Zastosuj ustawienia do podglądu na żywo )

Tryb wideo

1Elektroniczny wskaźnik VR (Elektroniczna wirtualna rzeczywistość )
2Rozmiar i szybkość klatek/Jakość wideo (Rozmiar klatki i szybkość/Jakość wideo )
3Nazwa pliku (Nazewnictwo plików )
4Zewnętrzna kontrola nagrywania (Rejestratory )
5Wskaźnik nagrywania (Nagrywanie filmów ( b auto) )
Wskaźnik „Brak wideo” (Ikona 0 )
6kod czasowy (Kod czasowy )
7Pozostały czas (Nagrywanie filmów ( b auto) )
8Tryb wyzwalania migawki (zdjęcia;Tryb wyzwalania (zapisz klatkę) )
9Poziom głośności (Czułość mikrofonu )
10Czułość mikrofonu (Czułość mikrofonu )
11Pasmo przenoszenia (Pasmo przenoszenia )
12Redukcja szumu wiatru (Redukcja szumu wiatru )
13Podświetl wyświetlacz (g5: Wyświetlanie podświetlenia )