e3: Kompensacja ekspozycji. dla lampy błyskowej

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz sposób, w jaki aparat dostosowuje moc błysku, gdy używana jest kompensacja ekspozycji.

OpcjaOpis
YE[ Cała ramka ]Aparat dostosowuje zarówno moc błysku, jak i ekspozycję. Zmienia to ekspozycję całej klatki.
E[ Tylko w tle ]Kompensacja ekspozycji jest regulowana tylko dla tła.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu