Usuwanie zdjęć

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zdjęcia z kart pamięci. Pamiętaj, że usuniętych zdjęć nie można odzyskać. Zabezpieczonych zdjęć nie można jednak usunąć.

Za pomocą przycisku usuwania

Naciśnij przycisk O , aby usunąć bieżące zdjęcie.

 1. Wybierz żądane zdjęcie za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij przycisk O
  • Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.
  • Aby wyjść bez usuwania zdjęcia, naciśnij K .
 2. Ponownie naciśnij przycisk O

  Zdjęcie zostanie usunięte.

Odtwarzanie kalendarza

Podczas wyświetlania kalendarza można usunąć wszystkie zdjęcia zrobione wybranego dnia, wyróżniając datę na liście dat i naciskając przycisk O

Usuwanie wielu zdjęć

Użyj opcji [ Usuń ] w menu odtwarzania, aby usunąć wiele zdjęć jednocześnie. Należy pamiętać, że w zależności od liczby obrazów usunięcie może zająć trochę czasu.

OpcjaOpis
Q[ Wybrane zdjęcia ]Usuń wybrane zdjęcia.
i[ Zdjęcia wykonane w wybranych terminach ]Usuń wszystkie zdjęcia zrobione w wybranych dniach (Zdjęcia wykonane w wybranych terminach ).
R[ Wszystkie zdjęcia ]Usuń wszystkie zdjęcia w folderze aktualnie wybranym dla [ Folder odtwarzania ] w menu odtwarzania.

Usuwanie wybranych zdjęć

 1. Wybierz zdjęcia.
  • Wyróżnij zdjęcia za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij przycisk W ( Q ), aby je wybrać; wybrane zdjęcia są oznaczone ikonami O Wybrane zdjęcia można anulować, ponownie naciskając przycisk W ( Q ).
  • Powtarzaj, aż wybrane zostaną wszystkie żądane zdjęcia.
  • Aby wyświetlić podświetlone zdjęcie w powiększeniu, naciśnij i przytrzymaj przycisk X
 2. Usuń zdjęcia.
  • naciśnij J ; zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.
  • Wyróżnij [ Tak ] i naciśnij J , aby usunąć wybrane zdjęcia.

Zdjęcia wykonane w wybranych terminach

 1. Wybierz daty.
  • Wyróżnij daty za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij 2 , aby wybrać; wybrane daty są oznaczone ikonami M Wybrane daty można anulować, ponownie naciskając 2 .
  • Powtarzaj, aż wybierzesz wszystkie żądane daty.
 2. Usuń zdjęcia.
  • naciśnij J ; zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.
  • Wyróżnij [ Tak ] i naciśnij J , aby usunąć wszystkie zdjęcia zrobione w wybranych dniach.