Usuwanie zdjęć

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zdjęcia z kart pamięci. Pamiętaj, że usuniętych zdjęć nie można odzyskać. Zdjęć chronionych nie można jednak usunąć.

Korzystanie z przycisku usuwania

Naciśnij przycisk O , aby usunąć bieżące zdjęcie.

 1. Wybierz żądane zdjęcie za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij przycisk O
  • Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia.
  • Aby wyjść bez usuwania zdjęcia, naciśnij K .
 2. Naciśnij ponownie przycisk O

  Zdjęcie zostanie usunięte.

Odtwarzanie kalendarza

Podczas odtwarzania kalendarza możesz usunąć wszystkie zdjęcia zrobione wybranego dnia, podświetlając datę na liście dat i naciskając przycisk O

Usuwanie wielu zdjęć

Użyj [ Usuń ] w menu odtwarzania, aby usunąć wiele zdjęć naraz. Pamiętaj, że w zależności od liczby zdjęć, usunięcie może zająć trochę czasu.

OpcjaOpis
Q[ Wybrane zdjęcia ]Usuń wybrane zdjęcia.
i[ Zdjęcia zrobione w wybrane dni ]Usuń wszystkie zdjęcia zrobione w wybranych dniach ( Zdjęcia zrobione w wybranych dniach ).
R[ Wszystkie zdjęcia ]Usuń wszystkie zdjęcia w folderze aktualnie wybranym w opcji [ Folder odtwarzania ] w menu odtwarzania.

Usuwanie wybranych zdjęć

 1. Wybierz zdjęcia.
  • Wyróżnij zdjęcia za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij przycisk W ( Q ), aby wybrać; wybrane zdjęcia są oznaczone ikonami O Wybrane zdjęcia można anulować, naciskając ponownie przycisk W ( Q ).
  • Powtarzaj, aż wszystkie żądane zdjęcia zostaną wybrane.
  • Aby wyświetlić powiększony podświetlony obraz, naciśnij i przytrzymaj przycisk X
 2. Usuń zdjęcia.
  • Naciśnij J ; zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.
  • Wyróżnij [ Tak ] i naciśnij J , aby usunąć wybrane zdjęcia.

Zdjęcia wykonane w wybranych terminach

 1. Wybierz daty.
  • Wyróżnij daty za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij 2 , aby wybrać; wybrane daty są oznaczone ikonami M Wybrane daty można odznaczyć, ponownie naciskając 2 .
  • Powtarzaj, aż wybierzesz wszystkie żądane daty.
 2. Usuń zdjęcia.
  • Naciśnij J ; zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.
  • Wyróżnij [ Tak ] i naciśnij J , aby usunąć wszystkie zdjęcia zrobione w wybrane dni.