e6: Kolejność nawiasów

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz kolejność wykonywania zdjęć w programie braketingu.

OpcjaOpis
H[ MTR > poniżej > powyżej ]Jako pierwszy wykonywany jest niezmodyfikowany strzał, następnie strzał o najniższej wartości, a następnie strzał o najwyższej wartości.
I[ Poniżej > MTR > powyżej ]Strzelanie przebiega w kolejności od najniższej do najwyższej wartości.
  • Ustawienie osobiste e6 [ Kolejność braketingu] nie ma wpływu na kolejność wykonywanych zdjęć, gdy [ Braketing ADL ] jest wybrane dla [ Autobraketing ] > [Ust. autobracketingu ] w menu fotografowania.

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu