Dbanie o aparat i akumulator: Przestrogi

Pielęgnacja aparatu

Nie upuść

Nie upuszczaj aparatu ani obiektywu ani nie narażaj ich na uderzenia. Produkt może działać nieprawidłowo, jeśli zostanie poddany silnym wstrząsom lub wibracjom.

Utrzymuj suchość

Utrzymuj aparat w stanie suchym. Rdzewienie wewnętrznego mechanizmu spowodowane przez wodę wewnątrz aparatu może być nie tylko kosztowne w naprawie, ale może w rzeczywistości spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

Unikaj nagłych zmian temperatury

Jeśli aparat zostanie przeniesiony z miejsca zimnego do ciepłego lub z miejsca ciepłego do zimnego, wewnątrz i na zewnątrz aparatu mogą zbierać się krople wody i spowodować uszkodzenie. Gdy przenosisz aparat w miejsce, w którym występują różnice temperatur, umieść aparat w futerale lub plastikowej torbie i wcześniej go zamknij. Gdy kamera dostosuje się do temperatury otoczenia, wyjmij ją z torby i użyj.

Przechowywać z dala od silnych pól magnetycznych

Ładunki statyczne lub pola magnetyczne wytwarzane przez urządzenia, takie jak nadajniki radiowe, mogą zakłócać działanie monitora, powodować uszkodzenie danych zapisanych na karcie pamięci lub wpływać na wewnętrzne obwody produktu.

Nie pozostawiaj obiektywu skierowanego w stronę słońca

Nie pozostawiaj obiektywu skierowanego w stronę słońca lub innego silnego źródła światła przez dłuższy czas. Intensywne światło może uszkodzić czujnik obrazu lub spowodować blaknięcie lub „wypalenie”. Na zdjęciach wykonanych tym aparatem może występować efekt rozmycia bieli.

Lasery i inne jasne źródła światła

Nie kieruj laserów ani innych bardzo jasnych źródeł światła w stronę obiektywu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie czujnika obrazu aparatu.

Czyszczenie

Podczas czyszczenia korpusu aparatu użyj gruszki, aby delikatnie usunąć kurz i włókna, a następnie delikatnie wytrzyj miękką, suchą ściereczką. Po użyciu aparatu na plaży lub nad morzem należy zetrzeć piasek lub sól ściereczką lekko zwilżoną świeżą wodą, a następnie dokładnie wysuszyć aparat.

Czyszczenie obiektywu i wizjera

Te szklane elementy łatwo ulegają uszkodzeniu: usuń kurz i kłaczki za pomocą dmuchawy. Jeśli używasz dmuchawy aerozolowej, trzymaj puszkę pionowo, aby zapobiec wylaniu się płynu, który mógłby uszkodzić szklane elementy. Aby usunąć odciski palców i inne plamy z obiektywu, nałóż niewielką ilość środka do czyszczenia obiektywów na miękką szmatkę i ostrożnie wytrzyj obiektyw.

Nie dotykaj czujnika obrazu

W żadnym wypadku nie należy wywierać nacisku na czujnik obrazu, szturchać go narzędziami czyszczącymi ani wystawiać na działanie silnych prądów powietrza z dmuchawy. Czynności te mogą zarysować lub w inny sposób uszkodzić czujnik.

Czyszczenie czujnika obrazu

Aby uzyskać informacje na temat czyszczenia czujnika obrazu, patrz „Czyszczenie ręczne” (Czyszczenie ręczne ).

Styki obiektywu

Utrzymuj styki obiektywu w czystości. Unikaj dotykania ich palcami.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu

Aby zapobiec powstawaniu pleśni lub pleśni, przechowuj aparat w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowuj aparatu z kulkami na mole zawierającymi naftę lub kamforę, obok urządzeń wytwarzających silne pole elektromagnetyczne lub w miejscach, w których będzie narażony na działanie ekstremalnie wysokich temperatur, na przykład w pobliżu grzejnika lub w zamkniętym pojeździe w upalny dzień. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

Przechowywanie długoterminowe

Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym na przykład wyciekiem płynu z baterii, wyjmij baterię, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas. Przechowuj aparat w plastikowej torbie zawierającej środek osuszający. Nie przechowuj jednak skórzanego futerału na aparat w plastikowej torbie, ponieważ może to spowodować zniszczenie materiału. Przechowuj akumulator w chłodnym, suchym miejscu. Należy pamiętać, że środek pochłaniający wilgoć stopniowo traci zdolność wchłaniania wilgoci i należy go wymieniać w regularnych odstępach czasu. Aby zapobiec powstawaniu pleśni lub pleśni, co najmniej raz w miesiącu należy wyjąć aparat z miejsca przechowywania, włożyć akumulator i kilka razy zwolnić migawkę.

Wyłącz produkt przed wyjęciem baterii.

Wyjmowanie baterii, gdy aparat jest włączony, może spowodować uszkodzenie produktu. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie wyjmować ani nie odłączać źródła zasilania podczas zapisywania lub usuwania obrazów.

Monitor/wizjer

 • Monitory (wraz z wizjerem) są wykonane z niezwykłą precyzją; co najmniej 99,99% pikseli jest skutecznych, a nie więcej niż 0,01% jest uszkodzonych lub brakuje. Dlatego chociaż te wyświetlacze mogą zawierać piksele, które zawsze się świecą (białe, czerwone, niebieskie lub zielone) lub są zawsze wyłączone (czarne), nie jest to usterka. Nie ma to wpływu na obrazy zarejestrowane tym urządzeniem. Prosimy o wyrozumiałość.
 • Obrazy na monitorze mogą być słabo widoczne w jasnym świetle.
 • Nie wywieraj nacisku na monitor. Monitor może działać nieprawidłowo lub ulec uszkodzeniu. Kurz lub włókna na monitorze można usunąć za pomocą dmuchawy. Plamy można usunąć, delikatnie przecierając monitor miękką ściereczką lub irchą. W przypadku stłuczenia monitora należy zachować ostrożność, aby uniknąć zranienia stłuczonym szkłem. Należy uważać, aby ciekły kryształ z monitora nie dotknął skóry ani nie dostał się do oczu lub ust.
 • Jeśli podczas kadrowania ujęć w wizjerze wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, przerwij korzystanie z niego do czasu poprawy stanu:
  • nudności, ból oczu, zmęczenie oczu,
  • zawroty głowy, ból głowy, sztywność karku lub ramion,
  • mdłości lub utrata koordynacji ręka-oko, lub
  • choroba lokomocyjna.
 • Podczas fotografowania seryjnego wyświetlacz może szybko migać. Patrzenie na migoczący wyświetlacz może spowodować złe samopoczucie. Przestań używać, dopóki twój stan się nie poprawi.

Jasne światła i obiekty oświetlone od tyłu

Szumy w postaci linii mogą w rzadkich przypadkach pojawiać się na zdjęciach zawierających jasne światło lub obiekty oświetlone od tyłu.

Pielęgnacja baterii

Środki ostrożności dotyczące stosowania

 • W przypadku niewłaściwego obchodzenia się z bateriami może dojść do ich pęknięcia lub wycieku, co spowoduje korozję produktu. Podczas obchodzenia się z bateriami należy przestrzegać następujących środków ostrożności:
  • Wyłącz produkt przed wymianą baterii.
  • Baterie mogą być gorące po dłuższym użytkowaniu.
  • Utrzymuj zaciski akumulatora w czystości.
  • Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych do użytku w tym urządzeniu.
  • Nie zwieraj ani nie demontuj baterii ani nie wystawiaj ich na działanie ognia lub nadmiernego ciepła.
  • Gdy akumulator nie jest włożony do aparatu lub ładowarki, należy go przechowywać w plastikowej torbie lub innym nieprzewodzącym pojemniku, aby styki były izolowane.
 • Jeśli akumulator jest gorący, na przykład bezpośrednio po użyciu, przed ładowaniem należy odczekać, aż ostygnie. Próba ładowania akumulatora, gdy jego temperatura wewnętrzna jest podwyższona, pogorszy wydajność akumulatora, a akumulator może się nie naładować lub naładować tylko częściowo.
 • Jeśli akumulator nie będzie używany przez jakiś czas, włóż go do aparatu i rozładuj przed wyjęciem go z aparatu w celu przechowywania. Akumulator należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu o temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C (od 59°F do 77°F) . Unikaj gorących lub bardzo zimnych miejsc.
 • Baterie należy naładować w ciągu sześciu miesięcy użytkowania. Podczas długich okresów nieużywania, raz na sześć miesięcy naładuj akumulator i rozładuj aparat, zanim odłożysz go w chłodne miejsce do przechowywania.
 • Wyjmij baterię z aparatu lub ładowarki, gdy nie są używane. Aparat i ładowarka pobierają niewielkie ilości energii, nawet gdy są wyłączone, i mogą rozładować akumulator do punktu, w którym przestanie działać.
 • Nie używaj akumulatora w temperaturze otoczenia poniżej 0°C (32°F) lub powyżej 40°C (104°F) . Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie baterii lub pogorszenie jej wydajności. Akumulator należy ładować w pomieszczeniu w temperaturze otoczenia 5°C–35°C (41°F–95°F) . Akumulator nie będzie ładowany, jeśli jego temperatura spadnie poniżej 0°C (32°F) lub powyżej 60°C (140°F) .
 • Pojemność może się zmniejszyć, a czas ładowania wydłużyć, gdy temperatura akumulatora wynosi od 0°C (32°F) do 15°C (59°F) i od 45°C (113°F) do 60°C (140°F) .
 • Akumulatory na ogół wykazują spadek pojemności ładowania w niskich temperaturach otoczenia.
 • Akumulatory na ogół wykazują spadek dostępnej pojemności w niskich temperaturach otoczenia. Zmiana pojemności wraz z temperaturą jest odzwierciedlana na wyświetlaczu poziomu naładowania baterii aparatu. W rezultacie wyświetlacz baterii może pokazywać spadek pojemności wraz ze spadkiem temperatury, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana.
 • Baterie mogą być gorące po użyciu. Zachowaj należytą ostrożność podczas wyjmowania baterii z aparatu.

Naładuj akumulatory przed użyciem

Naładuj akumulator przed użyciem. Dostarczona bateria nie jest w pełni naładowana w momencie dostawy.

Gotowe zapasowe baterie

Przed robieniem zdjęć przygotuj zapasowy akumulator i utrzymuj go w pełni naładowanym. W zależności od lokalizacji, zakup akumulatorów zamiennych w krótkim czasie może być trudny.

Przygotuj w pełni naładowane zapasowe akumulatory na zimne dni

Częściowo naładowane akumulatory mogą nie działać w zimne dni. W chłodne dni naładuj jeden akumulator przed użyciem, a drugi przechowuj w ciepłym miejscu, gotowym do wymiany w razie potrzeby. Po ogrzaniu zimna bateria może odzyskać część swojego ładunku.

Poziom baterii

 • Wielokrotne włączanie i wyłączanie aparatu, gdy akumulator jest całkowicie rozładowany, skraca jego żywotność. Całkowicie rozładowane akumulatory należy naładować przed użyciem.
 • Wyraźny spadek czasu, w którym w pełni naładowana bateria zachowuje swój ładunek, gdy jest używana w temperaturze pokojowej, oznacza, że należy ją wymienić. Kup nowy akumulator.

Nie próbuj ładować w pełni naładowanych akumulatorów

Kontynuowanie ładowania akumulatora po jego całkowitym naładowaniu może pogorszyć wydajność akumulatora.

Recykling zużytych baterii

Akumulatory należy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami, pamiętając o zaizolowaniu styków taśmą.

Korzystanie z ładowarki

 • Nie przesuwaj ładowarki ani nie dotykaj baterii podczas ładowania; nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może w bardzo rzadkich przypadkach spowodować, że ładowarka wskaże, że ładowanie zostało zakończone, gdy akumulator jest tylko częściowo naładowany. Wyjmij i ponownie włóż akumulator, aby ponownie rozpocząć ładowanie.
 • Nie zwieraj zacisków ładowarki. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować przegrzanie i uszkodzenie ładowarki.
 • Odłączaj ładowarkę, gdy nie jest używana.
 • Ładowarki MH-32 należy używać wyłącznie z kompatybilnymi akumulatorami.
 • Nie używaj ładowarek z uszkodzeniami, które powodują odsłonięcie wnętrza lub które podczas użytkowania wydają nietypowe dźwięki.

 • Symbole na tym produkcie oznaczają:
  m AC, p DC, q sprzęt klasy II (konstrukcja produktu jest podwójnie izolowana)

Korzystanie z ładującego zasilacza sieciowego

 • Nie przesuwaj aparatu ani nie dotykaj akumulatora podczas ładowania. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może w bardzo rzadkich przypadkach spowodować, że aparat wskaże, że ładowanie zostało zakończone, gdy akumulator jest tylko częściowo naładowany. Odłącz i ponownie podłącz zasilacz, aby ponownie rozpocząć ładowanie.
 • Nie zwieraj zacisków adaptera. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować przegrzanie i uszkodzenie ładowarki.
 • Odłącz adapter, gdy nie jest używany.
 • Nie używaj adapterów z uszkodzeniami, które powodują odsłonięcie wnętrza lub które wydają nietypowe dźwięki podczas użytkowania.

 • Symbole na tym produkcie oznaczają:
  m AC, p DC, q sprzęt klasy II (konstrukcja produktu jest podwójnie izolowana)