D Menu odtwarzania: Zarządzanie obrazami

Aby wyświetlić menu odtwarzania, wybierz zakładkę D (menu odtwarzania) w menu aparatu.

Menu odtwarzania zawiera następujące pozycje:

Zobacz też

Domyślne ustawienia menu odtwarzania ” ( Domyślne ustawienia menu odtwarzania )