D Menu odtwarzania: zarządzanie obrazami

Aby wyświetlić menu odtwarzania, wybierz kartę D (menu odtwarzania) w menu aparatu.

Menu odtwarzania zawiera następujące elementy:

Zobacz też

„Domyślne ustawienia menu odtwarzania” (Ustawienia domyślne menu odtwarzania )