e2: Czas otwarcia migawki lampy błyskowej

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz najdłuższy czas otwarcia migawki dostępny z lampą błyskową w trybie P lub A .

Niezależnie od ustawienia wybranego dla ustawienia osobistego e2 [ Czas otwarcia migawki ], czas otwarcia migawki może wynosić nawet 30 s w trybach S i M lub przy ustawieniach lampy błyskowej z synchronizacją z długimi czasami otwarcia migawki, z wolną synchronizacją na tylną kurtynkę migawki lub z redukcją efektu czerwonych oczu z długimi czasami otwarcia migawki. synchronizacja.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu