Części aparatu

Korpus aparatu

1Oczko na pasek do aparatu ( Mocowanie paska )
2Pokrętło czułości ISO ( Pokrętło czułości ISO , Pokrętło czułości ISO )
3Zwolnienie blokady pokrętła czułości ISO ( Pokrętło czułości ISO , Pokrętło czułości ISO )
4Mikrofon stereofoniczny ( Nagrywanie filmów ( b auto) )
5Pokrętło czasu otwarcia migawki ( Pokrętło czasu otwarcia migawki , S (automatyka z preselekcją czasu) )
6Zwalnianie blokady pokrętła czasu otwarcia migawki ( Pokrętło czasu otwarcia migawki , S (automatyka z preselekcją czasu) )
7Przełącznik zasilania ( Włączanie aparatu )
8Spust migawki ( Fotografowanie ( b auto) )
9Przycisk nagrywania wideo ( Nagrywanie filmów ( b auto) )
10E (oznaczenie płaszczyzny ogniskowej ; Oznakowanie płaszczyzny ogniskowej i odległość kołnierza tylnego )
11Pokrętło kompensacji ekspozycji (Pokrętło kompensacji ekspozycji, Pokrętło kompensacji ekspozycji )
12Panel sterowania ( Panel sterowania )
13Selektor zdjęć/filmów ( Fotografowanie ( b auto ) , Nagrywanie filmów ( b auto ) )
14Stopka akcesoriów (do opcjonalnej lampy błyskowej ; Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej , Zgodne lampy błyskowe )
15Przełącznik trybu (przełącznik trybu , przełącznik trybu )
16Głośnik ( operacje odtwarzania wideo )

1Pomocnicze pokrętło sterowania ( Pokrętła sterowania )
2Przetwornik obrazu ( czyszczenie ręczne )
3Styki procesora
4Oznaczenie mocowania obiektywu ( Mocowanie obiektywu )
5Dioda wspomagająca AF ( Dioda wspomagająca AF , a11: Wbudowana dioda wspomagająca AF )
Lampa redukcji efektu czerwonych oczu ( tryb lampy błyskowej , tryby lampy błyskowej )
Lampka samowyzwalacza ( samowyzwalacz )
6Osłona złączy HDMI, USB i mikrofonu
7Złącze HDMI ( Podłączanie do urządzeń HDMI )
8Lampka ładowania ( Ładowanie aparatu za pomocą ładowarki sieciowej )
9Złącze USB ( Zasilanie przez USB , Podłączanie do komputerów przez USB )
10Złącze do mikrofonu zewnętrznego ( mikrofony )
11Przycisk zwalniania obiektywu ( Zdejmowanie obiektywu )
12Mocowanie obiektywu (mocowanie obiektywu , znak płaszczyzny ogniskowania i odległość od tyłu )
13Przycisk Fn (przycisk Fn , balans bieli )
14Pokrywka korpusu ( Mocowanie obiektywu )

1Kontrola korekcji dioptrii ( Kontrola korekcji dioptrii )
2Przycisk A ( g ) ( Przycisk A ( g ) , Ochrona zdjęć przed usunięciem , Przycisk A ( g ) )
3Główne pokrętło poleceń ( Pokrętła poleceń )
4Przycisk i ( i (menu i ) , menu i )
5Przycisk J ( Korzystanie z menu )
6Wybierak wielofunkcyjny ( Korzystanie z menu , Wybór punktu ostrości )
7Przycisk DISP ( Przycisk DISP )
8Przycisk G (przycisk G , przewodnik po menu )
9Przycisk W ( Q ) (Przyciski X i W ( Q ) , Ikona d (pomoc) , Przeglądanie zdjęć , Korzystanie z zoomu w trybie odtwarzania )
10Lampka dostępu do karty pamięci ( lampka dostępu do karty pamięci , lampka dostępu do karty pamięci )
11Przycisk X ( Przyciski X i W ( Q ) , Ręczne ustawianie ostrości , Przeglądanie zdjęć , Zoom podczas odtwarzania )
12Pokrywa komory baterii/gniazda karty pamięci
13Zatrzask pokrywy komory akumulatora/gniazda karty pamięci
14Zatrzask baterii ( Wkładanie baterii i karty pamięci )
15Gniazdo karty pamięci ( Wkładanie baterii i karty pamięci )
16Gniazdo statywu
17Monitor ( monitor , sterowanie dotykowe, migawka dotykowa )
18Przycisk M (przycisk M (tryb monitora) , Ograniczenie wyboru trybu monitora )
19Przycisk O ( Usuwanie niechcianych zdjęć , Usuwanie zdjęć )
20Przycisk K ( Przeglądanie zdjęć , Przeglądanie zdjęć )
21Czujnik oka ( Wizjer )
22Wizjer ( Wizjer )
23Gumowa muszla oczna ( Akcesoria do wizjera )

Nie dotykaj przetwornika obrazu

W żadnym wypadku nie należy wywierać nacisku na przetwornik obrazu, szturchać go narzędziami do czyszczenia ani narażać na silne prądy powietrza z dmuchawy. Działania te mogą zarysować lub w inny sposób uszkodzić czujnik. Aby uzyskać informacje na temat czyszczenia przetwornika obrazu, patrz „ Czyszczenie ręczne ” ( Czyszczenie ręczne ).

Numer seryjny produktu

Numer seryjny tego produktu można znaleźć, otwierając monitor.


Panel sterowania

Po włączeniu aparatu włącza się panel sterowania.

Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręczna) ) jest wyświetlana na panelu kontrolnym.

  • Jeśli przysłona jest ustawiona na F0.95, na panelu kontrolnym wyświetlane jest [ .95 ].
  • Jeśli opcja [ Wydłużone czasy otwarcia migawki (M) ] jest ustawiona na [ .], wyświetlacz przełącza się, aby wskazać, że migawka jest otwarta, gdy fotografowanie rozpoczyna się z czasem otwarcia migawki ustawionym na 60 sekund lub dłużej.
  • W zależności od sposobu zamontowania obiektywu może zostać wyświetlone ostrzeżenie [ -- ] ( Alerty ).
  • Podczas łączenia z komputerem lub smartfonem może zostać wyświetlony komunikat [ PC ], wskazujący, że połączenie jest w toku.

Monitor i wizjer

Tryb fotograficzny

Przy ustawieniach domyślnych na monitorze iw wizjerze pojawiają się następujące wskaźniki; Aby zapoznać się z pełną listą wskaźników, zobacz „ Wyświetlacze kamery ” ( Wyświetlacze kamery ) w „ Uwagi techniczne ”.

Monitor
Wizjer
1Tryb fotografowania ( Przełącznik trybu )
2Punkt ostrości ( tryb pola AF )
3Tryb zwolnienia ( tryb zwolnienia )
4Tryb ostrości ( tryb ostrości )
5Tryb pola AF (tryb pola AF)
6Aktywna funkcja D-Lighting ( Aktywna funkcja D-Lighting )
7Picture Control ( Ustaw Picture Control , Ustaw Picture Control )
8Balans bieli ( Balans bieli , Balans bieli , Balans bieli )

Monitor
Wizjer
9Obszar obrazu ( Wybierz obszar obrazu )
10Rozmiar obrazu ( Rozmiar obrazu )
11Jakość obrazu ( Jakość obrazu )
12ikona i ( menu i )
13Wskaźnik ekspozycji Ekspozycja ( Wskaźniki ekspozycji )
Kompensacja ekspozycji ( pokrętło kompensacji ekspozycji )
14„k” (pojawia się, gdy pamięć pozostaje na ponad 1000 zdjęć; liczba pozostałych zdjęć )
15Liczba pozostałych zdjęć ( liczba pozostałych zdjęć , pojemność karty pamięci )
16Czułość ISO ( Pokrętło czułości ISO )
17Wskaźnik czułości ISO ( Pokrętło czułości ISO )
Automatyczny wskaźnik czułości ISO (ustawienia czułości ISO )
18Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręczna) )
19Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczna) )
20AF ze śledzeniem obiektu ( AF ze śledzeniem obiektu )
21Pomiar ( Pomiar )
22Wskaźnik baterii (poziom baterii )
23Typ żaluzji ( d4: Typ żaluzji )
24Wskaźnik „Zegar nie jest ustawiony” ( Ikona 1 )
25Wskaźnik redukcji drgań (redukcja drgań )
26Fotografowanie dotykowe ( migawka dotykowa )
27Nawiasy pola AF ( Wybór trybu pola AF )

Tryb wideo

Monitor
Wizjer
1Wskaźnik nagrywania ( Nagrywanie filmów ( b auto) )
Wskaźnik „Brak wideo” ( Ikona 0 )
2Rozmiar i szybkość klatek/Jakość wideo ( Rozmiar i szybkość klatek/Jakość wideo )
3Pozostały czas ( Nagrywanie filmów ( b auto) )
4Tryb wyzwalania migawki (zdjęcia; tryb wyzwalania migawki (zapisywanie klatki) )
5Poziom dźwięku ( czułość mikrofonu )
6Czułość mikrofonu ( Czułość mikrofonu )
7Pasmo przenoszenia ( Pasmo przenoszenia )