a7: Ogranicz wybór trybu pola AF

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz tryby pola AF, które można wybrać za pomocą menu i lub własnych elementów sterujących.

  • Wyróżnij opcję i naciśnij 2 , aby ją wybrać ( M ) lub cofnąć wybór ( U ). Tryby oznaczone symbolem zaznaczenia ( M ) można wybierać za pomocą przedniego pokrętła sterującego.
  • Aby zakończyć operację, naciśnij J .

A Ustawienia niestandardowe: precyzyjna regulacja ustawień aparatu