a7: Wybór trybu ograniczonego pola AF

  1. Przycisk G
  2. Menu A niestandardowych

Wybierz tryby pola AF, które można wybierać za pomocą menu i lub własnych elementów sterujących.

  • Wyróżnij opcję i naciśnij 2 , aby wybrać ( M ) lub odznaczyć ( U ). Tryby oznaczone symbolem ( M ) można wybierać za pomocą pomocniczego pokrętła sterowania.
  • Aby zakończyć operację, naciśnij J .

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu