Czułość mikrofonu

  1. Przycisk G
  2. 1 menu nagrywania wideo

Włącz lub wyłącz wbudowane lub zewnętrzne mikrofony albo dostosuj czułość mikrofonu.

OpcjaOpis
[ Automatyczny ]Automatycznie dostosuj czułość mikrofonu.
[ Instrukcja ]Ręcznie dostosuj czułość mikrofonu. Wybierz spośród wartości od [ 1 ] do [ 20 ]. Im wyższa wartość, tym wyższa czułość; im niższa wartość, tym niższa czułość.
[ Mikrofon wyłączony ]Wyłącz nagrywanie dźwięku.

Filmy bez dźwięku

Filmy nagrane z opcją [ Mikrofon wyłączony ] wybraną dla opcji [ Czułość mikrofonu ] są oznaczone ikoną 2 .